עמוד:137

סעיף : 8 וקטורים בקעסטיקה סעיפים : 8 . 1 + 8 . 2 וקטודי הסקום וההעתק . 21 חלקיק נע לאורך המסלול העקום המתואר באיור א . מגמת תנועתו מ- P ל- ק . אפשר לקבוע את מקומו של 2 x החלקיק בעזרת מערכת הצירים . x , y א . העתיקו את איור א למחברתכם , והוסיפו לו איורים של : ( 1 ) וקטור המקום r של החלקיק ברגע שהוא חולף 1 בנקודה . P 2 ( 2 ) וקטור המקום r של החלקיק ברגע שהוא חולף 2 בנקודה . P 2 ב . סרטטו את העתק הגוף בתנועתו מ- P ל- , P על ידי 2 x חץ שזנבו ב- P וראשו ב- , P והראו כי וקטור זה מתקבל 2 x גם מההגדרה Ar = r -r 2 1 ג . אילו מהווקטורים שסרטטתם בסעיפים א 1 ב משתנים כאשר מעתיקים את ראשית הצירים לנקודה U ענו על סעיפים א 1 ב אילו תנועת החלקיק היתה מתנהלת לאורך קו ישר , כמתואר באיור ב . סעיף : 8 . 3 וקטור 1 המהירות . 22 העתיקו למחברתכם את שני וקטורי המהירות v 1 v -1 המתוארים באיור , וסרטטו איורים מקורבים של 2 הווקטורים : 1 . v + v 2 ; V j - v 2 ; V 2 . 23 האיור מתאר את מסלול תנועתה של מכונית הנוסעת ימינה על כביש ישר , וחמש עקבות שביניהן היא חלפה במרווחי זמן שווים ( העקבה הראשונה מסומנת על ידי נקודה בלבד . ( א . העתיקו את האיור , וסמנו בו וקטורי ההעתק של המכונית בכל אחד מארבעת קטעי התנועה . הערה : תוכלו לסרטט איור מוגדל , כך שכל משבצת באיור המופיע כאן תיוצג על-ידי משבצת של מחברתכם . ב . סרטטו באופן מקורב את וקטורי המהירויות הממוצעות של המכונית בארבעת קטעי התנועה ( אינכם נדרשים לסרטט אורכים מדויקים , אלא רק לסרטוטים שידגישו את ההבדלים בין גודלי המהירויות . ( ג . תארו במילים את תנועת המכונית . השתמשו במונחים " כיוון וקטור המהירות " ו " גודל וקטור המהירות . " ד . חשבו את המהירות הממוצעת ( גודל וכיוון ) של המכונית בתנועתה מ ^ pmnn 3-ל בין שני קווים סמוכים באיור ( כלומר רוחב משבצת ) מייצג מרחק של 2 m במציאות , ומרווח הזמן בין שתי עקבות סמוכות הוא 0 . 5 ש . ' . 24 האיור מתאר את מסלול תנועתה של מכונית הנוסעת על כביש עקום מ- , H-VA ושמונה עקבותבהןהיא חלפה במרווחי זמן שווים .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר