עמוד:136

. 15 וקטורים B-1 A מצביעים בכיוון החיובי של ציר sr . r aDr-a שלהם הם 10 120 בהתאמה . וקטורים C ו-ס מצביעים בכיוון החיובי של ציר , y-n והגדלים שלהם הם 16-1 24 בהתאמה . מצאו את גודלו ואת כיוונו של הווקטור השקול לארבעת הווקטורים . . 16 בכל אחד מאיורים א-ד מסורטטים וקטורים במערכת צירים . באיורים רשומים גודלי הווקטורים וכיווניהם . מצאו את גודלו ואת כיוונו של הווקטור השקול בכל איור . . 17 וקטור A שאורכו 8 ס " מ יוצר זווית של 30 ° עם ציר . x וקטור , B אורכו 5 ס " מ והוא יוצר זווית של 140 " עם ציר . x א . חשבו את . A + 3 ב . חשבו את A 3 . 18 מצאו את גודלו ואת כיוונו של הווקטור השקול לשלושת וקטורי ההעתק המתוארים באיור . y . 19 מצאו את גודלו ואת כיוונו של הווקטור השקול לחמשת הווקטורים המתוארים באיור . . 20 נתונים שני וקטורי העתק : , A שאורכו 4 ס " מ היוצר זווית 60 " עם הציר x ברביע הראשון , ווקטור B שאורכו 6 ס " מ וכיוונו ( -20 ) ° ( מתחת לציר , x ברביע הרביעי . ( B א . חשבו את : —; -3 A ; 2 A 13 B ב . חשבו את : . — 3 A 3

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר