עמוד:135

. 7 א . העתיקו למחברתכם את שני הווקטורים המתוארים באיור , וסרטטו בדרך גאומטרית ( על-פי כלל המשולש או כלל המקבילית ) את הווקטור השקול . ב . האם גודלו של הווקטור השקול שווה לסכום הגדלים של שני הווקטורים הנתונים ? נמקו . . 8 לאיזה מארבעת זוגות הווקטורים ( 4 ) - ( 1 ) שלהלן השקול הוא . 9 סרטטו בדרך גאומטרית את הווקטורים A- B cmiDpnn cm B-i A B-A-i המוצגים בשאלה . 7 . 10 העתיקו למחברתכם את שני הווקטורים B-1 A w 1 x ) nnr \ באיור , וסרטטו בדרך גאומטרית את הווקטורים : . 2 B-3 A ; 2 A + B ; 3 B ; B / 2 ; -A ; 4 A . 11 בכל אחד מהסעיפים א - ג שלהלן מתואר קשר בין שני וקטורים B-1 A ציינו לגבי כל סעיף , אילו תכונות צריכות להיות לווקטורים B-1 A כדי שהקשר יתקיים . א . A + = C וכן A + B = c ב . A + B = A-B ג . A + B = C 2 } 3 ) A + B = C סעיף : 4 תיאור המקום במערכת צירים קרטזית דו-ממדית . 12 גוף נקודתי נמצא ברביע השני של מערכת צירים , במרחק 3 מ ' מהציר ' D 4 pmDin x מה ציר ץ . תארו את מקום הגוף בהצגה קרטזית . סעיף : 5 רכיבים קרטזיים ש > וקטור . 13 וקטור העתק A שאורכו 6 ס " מ יוצר זווית בת 30 ° עם הציר . x א . סרטטו את הווקטור בעזרת סרגל ומד-זווית , ומדדו את רכיביו את הקרטזיים בעזרת סרגל . ב . בחנו את התוצאות על ידי חישוב אורכי הרכיבים . סעיף : 6 פע ולות בין וק טורים - דרך אלגברית . 14 א . סרטטו בדרך גאומטרית את הווקטור השקול לשני וקטורי ההעתק המוצגים באיור , ומצאו בעזרת סרגל ומד זווית את גודלו ואת כיוונו . ב . בחנו את התוצאה בעזרת חישוב אלגברי .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר