עמוד:134

שאלות תרגילים ובעיות . 1 תרגילים מותאמים לסעיפי הפרק תרגילים 32 - 1 ממויינים על-פי סעיפי הפרק והם נועדו בעיקר לתרגול החומר המופיע באותם סעיפים . תרגילי סיכום אינטגרטיביים מופיעים אחרי תרגילים אלה . סעיף : 2 העתק במישור . 1 מכונית נוסעת מאשדוד לקרית מלאכי , ומשם לגדרה . לפניכם מפת האזור . א . העתיקו את המפה למחברתכם . הוסיפו לה סרטוט של וקטור ההעתק של המכונית בנסיעתה מאשדוד לקרית מלאכי . ב . מהתבוננות במפה רואים כי אפשר לנסוע מקרית מלאכי לגדרה בשתי דרכים שונות . האם נדרש לדעת באיזו משתי הדרכים נסעה המכונית , כדי לסרטט את העתק המכונית בנסיעתה מקרית מלאכי לגדרה ? נמקו . ג . הוסיפו למפה סרטוט של וקטור העתק המכונית בנסיעתה מקרית מלאכי לגדרה . ד . הוסיפו למפה סרטוט של וקטור ההעתק השקול לשני הווקטורים שסרטטת . . 2 מכלית א מובילה נפט מכווית לנפולי ( עיר נמל באיטליה ) דרך כף התקווה הטובה , ומכלית ב מובילה נפט מכווית לנפולי דרך תעלת סואץ . א . האם וקטורי ההעתק של שתי המכליות שווים ? נמקו . ב . האם שתי המכליות עוברות דרכים שוות ? נמקו . . 3 אדם ברכבת נוסעת הולך ממקום מושבו למזנון הרכבת , קונה כריך , ושב למקום מושבו . האם העתק הנוסע שווה לאפס - א . ביחס למערכת ייחוס ה " צמודה" לכדור הארץ ? הסבירו . ב . ביחס למערכת ייחוס ה " צמודה" לרכבת ? הסבר . . 4 מצאו את ההעתק ( גודל וכיוון ) - א . של אדם הצועד 20 מ ' מערבה ואחר-כך 5 מ ' מזרחה . ב . של מכונית הנוסעת 100 מ ' צפונה ואחר-כך 50 מ ' מזרחה . ir של נער הרץ לאורך מסלול שאורכו 200 מ ' וצורתו מעגל שלם . ד . של נער הרץ לאורך מחצית מסלול מעגלי שאורכו ( של כל המעגל ) 400 מ , ' אם הנער מתחיל את ריצתו בנקודה הדרומית ביותר של המסלול . . 5 גוף אשר מקומו מתואר במערכת צירים , יוצא מנקודה ששיעוריה , ( 2 m , 3 m ) נע אל נקודה , ( 8 m , 10 m ) ומשם לנקודה IDUID . ( 14 m , 5 m ) את וקטורי ההעתק ( החלקיים ) ואת ההעתק הכולל . סעיף : 3 פעולות בין וקטורים - דרך גאומטרית . 6 ספינה שטה מרחק של 20 ק " מ בכיוון 30 " צפונה מהמזרח , ומשם פונה לכיוון 40 ° צפונה מהמערב ושטה לאורך 60 ק " מ . א . הגדירו קנה מידה מתאים וסרטטו , בעזרת סרגל ומדזווית את וקטורי ההעתק החלקיים ואת ההעתק הכולל , על פי כלל המשולש . ב . מצאו בעזרת קנה המידה את גודלו של ההעתק הכולל , ובעזרת מד זווית את כיוונו .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר