עמוד:132

8 . 4 וקטור התאוצה א . המושג "תאוצה ממוצעת" בתנועה בשני ממדים הגדרת המושג "תאוצה ממוצעת " בתנועה בשני ממדים : תאוצה ממוצעת היא היחס בין השינוי במהירות ( הפרש וקטורי 1 ( Av = 2 בין שינוי בזמן . At בלשון מתמטית : שיגרה לקביעת כיוון וקטור התאוצה הממוצעת ( על-פי הגדרה א של חיסור וקטורים : ( נניח שנתון וקטור המהירות v ברגע מסוים , ווקטור המהירות v ברגע מאוחר יותר . נסרטט את כיוון 2 2 התאוצה הממוצעת כך : א . נעתיק לנקודה מסויימת את הווקטור . v ב . נעתיק לנקודה זו את הווקטור . { - \ ) 1 ג . נשלים את שני הווקטורים ( -v ^ -1 v למקבילית . אלכסון המקבילית הוא 1 . Av = v 2 + ( -v ) = v 2 הכיוון של Av הוא כיוון התאוצה הממוצעת . דוגמה : 6 מציאת כיוון תאוצה ממוצעת על-פי כיווני מהירויות באיור 28 א מסורטט מסלול תנועתו של גוף , ושני וקטורי מהירותו בנקודות ID . 2 1 P 1 DD בנקודת ביניים את כיוון וקטור התאוצה הממוצעת . איור : 28 ו / ושימי דוגמה njnr > 91 5

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר