עמוד:130

באופן דומה ( איור 25 ג : ( לכן : ג . גודל המהירות הממוצעת : כיוון המהירות הממוצעת : תוצאות אלה שוות לאלו שמצאנו בסעיף א , כנדרש . ב . המושג "מהירות רגעית" בתנועה 2 ש ( י ממדים המהירות התעית בממד אחד הוגדרה כגבול של המהירות הממוצעת כאשר מרווח הזמן שואף לאפס : הגדרת "המהירות הרגעית " בתנועה בשני ממדים : המהירות הרגעית מוגדרת כגבול של המהירות הממוצעת כאשר מרווח הזמן שואף לאפס . בלשון מתמטית : : nnvn . 1 כיוון וקטור המהירות בכל רגע מתאר "לאן מועדות פני הגוף " באותו רגע . . 2 ככל וקטור , אפשר להציג גם את המהירות הרגעית על-פי רכיביה הקרטזיים : . 3 הרכיב v מתאר באיזה קצב משתנה הקואורדינטה x של הגוף ; v מתאר באיזה קצב משתנה הקואורדינטה ץ . 1 / W כ י \]\ וין 0 ור ? jv & tnn wnNn באיור 26 מוצג מסלול התנועה של גוף , שהוא קו עקום . כיוון המהירות הרגעית הוא הערך הגבולי של כיווני המהירויות הממוצעות כאשר מרווח הזמן שואף לאפס . זהו גם הערך הגבולי של כיווני ההעתקים . נתבונן באיור 26 א המתאר מסלול תנועה של גוף וסדרת וקטורי העתק המתחילים בנקודה P עבור פרקי זמן שהולכים וקטנים כל וקטור העתק מתואר על ידי מיתר . כאשר פרק הזמן שואף לאפס , ' 1 כיווני מיתרים אלה שואפים לכיוון המשיק למסלול באותה נקודה ( איור 26 ב . ( מכאן מתקבל הכלל :

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר