עמוד:129

דוגמה : 5 מציאת מהירות ממוצעת בתנועה לאורך מסלול עקום גוף נע לאורך קו עקום , והוא עובר במשך 0 . 5 שנייה מנקודה P לנקודה . P העתק הגוף בפרק זמן זה הוא וקטור 2 X שאורכו 6 מטר , וכיוונו יוצר זווית בת 30 " עם הכיוון ימינה כפי שמוצו ; באיור 25 א . א . מצאו את המהירות הממוצעת ( גודל וכיוון ) של הגוף בפרק הזמן הנדון . ב . מצאו את הרכיבים הקרטזיים של המהירות הממוצעת בעזרת קשרים . ( 13 ) ג . הראו כי השקול של שני הרכיבים הקרטזיים שמצאת בסעיף ב שווה למהירות שמצאת בסעיף א . פתרון : א . גודל המהירות הממוצעת הוא . v = Ar / At = 6 / 0 . 5 = 12 m / s כיוון המהירות הממוצעת הוא ככיוון ההעתק , כלומר יוצר זווית בת 30 ° עם הכיוון ימינה , כפי שמוצג באיור 25 ב , שבו סרטטמ את המהירות בנקודת ביניים P בין . P - > P 2 x ב . הרכיב האופקי של ההעתק ( איור 25 ג cos 30 ° = 5 . 20 m : ( Ax = 6 לכן הרכיב האופקי של המהירות הממוצעת ( איור 25 ד : ( איור : 25 תרשימי דוגמה 5

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר