עמוד:128

8 . 3 וקטור המהירות א . המושג "מהירות ממוצעת" בתנועה בשני ממדים המהירות הממוצעת בין שני זמנים הוגדרה בממד אחד כתוצאת חילוק ההעתק במרווח הזמן : נכליל את הגדרת המהירות הממוצעת מן המקרה החד-ממדי למקרה הדו-ממדי : בתנועה בשני ממדים המהירות הממוצעת במרווח זמן מסוים מוגדרת כתוצאת חילוק ההעתק במרווח הזמן . בניסוח מתמטי : ( 12 ) v = — At הערות : . 1 תוצאת חילוק וקטור ( העתק ) בסקלר ( מרווח זמן ) היא וקטור , מכאן שהמהירות היא גודל וקטורי . . 2 כיוון המהירות הממוצעת בפרק זמן נתון הוא ככיוון ההעתק באותו פרק זמן . . 3 הרכיבים הקרטזיים של המהירות הממוצעת מקיימים את הקשרים : . 4 את וקטורי המהירות נסרטט בספר זה בכחול . כאשר וקטור ההעתק Ar מתואר במערכת צירים קרטזית - רכיביו הם Ax = % - * , ו- . Ay = y , -y , איור : 24 וקטור 1 מקום r -1 r , ווקטור ההעתק Ar , _

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר