עמוד:127

8 . 2 וקטור ההעתק כפי שציינו בתחילת הפרק , ההעתק של גוף בין שני מקומות P -1 P מיוצג ידי חץ שזנבו ^ -ב וראשו ב- . ? 2 2 x מאיור 24 אפשר לראות כי וקטור ההעתק מתקבל כהפרש וקטורי בין וקטורי המקום בשני הזמנים : קשר ( 10 ) הוא הכללה של קשר ( 1 ) המתאים לתנועה לאורך קו ישר . 8 . 1 וקטור המקום אפשר לאפיין את מקומו של גוף במישור באמצעות וקטור . לשם כך בוחרים בנקודת ראשית שרירותית וכיוון שרירותי שביחס אליו מודדים את כיווני הווקטורים . הגדרת "וקטור מקום " בתנועה בשני ממדים : וקטור המקום של גוף מיוצג על ידי חץ שיוצא מנקודת הראשית ומסתיים בנקודה שבה הגוף נמצא ( איור . ( 23 מקובל לסמן את וקטור המקום . 1--ב גודלו של הווקטור ws 7 & ( r ) את מרחק הנקודה מן הראשית . : nnyn . 1 כאשר וקטור המקום מתואר במערכת צירים קרטזית , רכיביו הם השיעורים y-1 x של הנקודה שבה הגוף נמצאו ( איור . ( 23 . 2 כיוון שמיקום הראשית , והכיוון שביחס אליו מודדים את כיוון וקטור המקום הם שרירותיים ( אנשים שונים עשויים לבחור ראשית שונה או כיוון יחוס שונה , ( גם גודלו וכיוונו של וקטור המקום שרירותיים במידה מסוימת . . 3 את וקטורי המקום נסרטט בספר זה בירוק . . 8 וקטווים בקעסטיקה איוו : 23 מקום Anupjn מאופיין על ידי riiupnn

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר