עמוד:126

. 7 גדלים פיזיקליים וקטוו"ם וגדלים פיזיקליים 0 קלר"ם הווקטורים בפיזיקה מייצגים גדלים פיזיקליים המאופיינים על ידי גודל וכיוון , ועל ידי כך שהם מתחברים לפי אותו כלל חיבור - כלל המקבילית . סקלרים בפיזיקה מייצגים גדלים שעבורם אין כל משמעות לכיוון , לדוגמה טמפרטורה . אולם לא כל גודל פיזיקלי שעבורו אין משמעות לכיוון הוא גודל סקלרי . גודל סקלרי הוא גודל שאינו מושפע משינוי מערכת הצירים . כלומר אם נבחר מערכת צירים שונה - ערכו לא ישתנה . גדלים סקלריים מודפסים בספר זה בא 1 תי 1 ת נט 1 י 1 ת . D 1 /? Dn של נקודה מסוימת תלוי בבחירת מערכת הצירים , לכן מקום אינו גודל סקלרי . שני רכיבי וקטור ישתנו אם נסובב את מערכת הצירים , לכן גם הם אינם גדלים סקלריים . אולם גודלו של וקטור ( המתקבל מרכיביו על ידי משפט פיתגורס ) אינו יכול להשתנות כאשר עוברים ממערכת צירים אחת לאחרת . לכן גודלו של וקטור הוא סקלר . לגבי וקטור ההעתק למשל , אם הגוף מתקדם למשל 5 מטרים במציאות , הדבר חייב להיראות באופן זהה בכל מערכת צירים . מערכת צירים אינה חלק מן המציאות , אלא היא כלי עזר , ואינה יכולה להשפיע על המציאות . 6 . 3 כפל וקטור בסקלר 9-על י רכיבים קרטז"ם כאשר מכפילים וקטור A בסקלר Via a כל אחד מן הרכיבים שלו פי : noanV . a אם נכפיל את הווקטור בשלוש יגדל כל אחד מרכיביו פי שלושה ( הוכיחו טענה זו . ( חילוק וקטור A בסקלר a הוא כפל של A בסקלר . 1 / a nnvn נוכל להכפיל ולחלק וקטורים בסקלרים בדרך אלגברית .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר