עמוד:125

פתרון על-פי ההגדרה א : באיור 22 ב סרטטנו את הווקטורים ( -B ) -i A במערכת צירים . רכיבי הווקטור . A = 60 ; A = O : A נסמן את הווקטור ( -B ) ב- . B' נרצה לחשב את השקול c לווקטורים BM A רכיבי הווקטור B' ( על-פי האיור , רכיב ה ^ שלילי : ( cos 30 ° = 34 . 64 B ' = B ' cos 9 = 40 x 2 על-פי האיור , גם רכיב ה-ץ של B * הוא שלילי : נסמן : רכיבי הווקטור השקול : C רכיבי הווקטור c מסורטטים באיור 22 ג . גודל הווקטור השקול : C נסמן באות 0 את הזווית בין הווקטור c לבין ציר ה . ^ כיוון הווקטור השקול : C תשובה : גודלו של הווקטור השקול הוא , 32 . 3 וכיוונו יוצר זווית בת 38 . 27 " עם הכיוון החיובי של הציר . x פתרון על-פי ההגדרה ב ( איור 22 ד : ( נסמן : גודלו של הווקטור השקול : C כיוון הווקטור השקול : C

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר