עמוד:124

6 . 2 חיסור וקטור'ם על-פי רכיבים קרטז"ם נחסיר וקטור B מווקטור A ( כלומר נמצאו את ( A-B באופן אלגברי בשתי דרכים : על-פי ההגדרה א : נסרטט את הווקטורים ( -B ) -i A במערכת צירים , ונחבר אותם באופן אלגברי . על-פי ההגדרה ב : נמצא את רכיביו של הווקטור שיש להוסיף B- ? כדי לקבל את A דוגמה : 4 חיסור וקסורים גודלו של , 60 NinAimpi והוא מצביע ימינה . גודלו של וקטור B הוא , 40 והוא יוצר זווית בת 30 " עם הווקטור , A כפי שמוצג באיור 22 א . חשבו את גודלו ואת כיוונו של הווקטור A-B פתרון : רכיבי הווקטור השקול ( איור 21 ב ) : C גודל הווקטור השקול : כיוון הווקטור השקול : תשובה : גודלו של הווקטור השקול הוא , 45 . 16 וכיוונו יוצר זווית בת 75 . 33 " עם הכיוון השלילי של הציר . x איור : 22 תרסיסי דוגמה 4

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר