עמוד:123

דוגמה : 3 חישוב וקטור שקול לשני וקטורים Dumj גודלו של וקטור A הוא , 20 וכיוונו יוצר זווית 25 ° עם הכיוון החיובי של ציר ה- . x גודלו של וקטור , 46 NinB וכיוונו יוצר זווית 130 ° עם הכיוון החיובי של ציר ה- . x הנח כי הגדלים של שני הווקטורים נמדדים באותה יחידה . מצאו את גודלו ואת כיוונו של הווקטור השקול . פתרון : באיור 21 א מסורטטים שני הווקטורים במערכת צירים . : A 1 mp ]] r \ 'y 31 רכיבי הווקטור : B את רכיב x-n של הווקטור B נוכל לחשבו כך : כלומר גודלו של הרכיב 29 . 57 Nin B והוא מכוון בכיוון השלילי של ציר £ // 7 / x לאורך הספר נשתמש בשיטה שונה מעט . - נפריד בין הליך קביעת כיוון הרכיב לבין חישוב גודלו . את העובדה שהרכיב שלילי נגזור מתוך האיור ( איור 21 א . ( את גודל הרכיב נחשב בדרך אלגברית : הזווית החדה היא בין הווקטור B לבין הכיוון השלילי של ציר x וערכה : - 130 ° = 50 " . 6 = 180 2 ' B = Bcos 0 = 46 ? cos 50 ° = 29 . 57 x 2 uDDin ) את הסימן " - " ( מינוס ) על סמך האיור . ( איור - . Z 1 תרשימי דוגמה 3

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר