עמוד:119

5 . 2 קשרים מתמטיים בין הצגה קוטבית לבין הצגה קרטזית בכל אחת משתי ההצגות של וקטור במישור נדרשים שני מספרים . נוכל לחשב את שני המספרים המאפיינים וקטור בהצגה אחת על ידי שני המספרים המאפיינים את הווקטור בהצגה האחרת . לשם כך נתבונן באיור , 17 בו מופיעים שני משולשים ישרי זווית . כאשר וקטור A נתון בהצגה קוטבית - נתונים גודלו A וכיוונו 6 ( הזווית בין הווקטור לבין ציר ה ^ למשל ) ( איור . ( 17 מחשבים את רכיביו הקרטזיים A -1 A ( הצגה קרטזית ) כך : רכיב ד . * -, רכיב ה-ץ : כאשר וקטור A נתון בהצגה קרטזית - נתונים רכיביו הקרטזיים A -1 A ( איור . ( 17 מחשבים את גודלו A ואת הזווית 6 ( הצגה קוטבית ) כך : גודל הווקטור ( על-פי משפט פיתגורס : ( הכיוון של הווקטור : נוסחות ( 7 ) - ( 4 ) תקפות עבור כל הווקטורים , בלי קשר למשמעותם הפיזיקלית . איוו ' / 70 / : 17 הצגות של וקטור

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר