עמוד:117

. 4 תיאור המקום במערכת צירים קרסזית דו-ממדית כאשר תיארנו מקום של גוף נע בממד אחד השתמשנו בציר יחיד - ציר x ( או בציר y כאשר התנועה התנהלה בכיוון אנכי . ( תיאור המקום נעשה על ידי מספר יחיד - השיעור ( או בלע " ז הקואורדינטה ) x של הנקודה שבה נמצאו הגוף . כדי לאפיין מקום במפה מקובל להשתמש ברשת קווי אורך וקווי רוחב ( איור . ( 13 אפשר להגדיר כל נקודה על המפה על ידי זוג מספרים - קו האורך וקו הרוחב העוברים דרכה . זוהי הדרך בה נלך בתיאור מקומו של גוף במישור . נגדיר שני צירים y-1 x המאונכים זה לזה , כך שנקודות הראשית שלהם מתלכדות . נאפיין נקודה במישור של מערכת הצירים על ידי זוג מספרים - השיעורים ( הקואורדינטות ) של הנקודה , המתקבלים על ידי "הורדת " ניצבים מן הנקודה אל הצירים ( איור . ( 14 לעתים נסמן את שני השיעורים על ידי זוג מספרים מסודר . ( x , y ) לדוגמה y = 2-1 x = 3 niDrniNipn nVvn A / 77 // 7 J / 7 ( איור ( 14 תסומן על ידי . ( 3 , 2 ) כל אחד משני המספרים יכול להיות חיובי , שלילי או אפס . נקודת הראשית מסומנת על ידי . ( 0 , 0 ) שני צירים כאלה נקראים צירים קרטזיים . הצגה של המקום באמצעות צירים קרטזיים נקראת הצגה קרטזית , על שם הפילוסוף הצרפתי קרטזיוס הוא רנה דקארט ( Rene Descartes , 1595 1650 ) אבי הגאומטריה האנליטית . שני צירים קרטזיים מחלקים את המישור לארבעה רביעים הממוספרים מהראשון לרביעי לפי הסדר המוצג באיור . 14 במרחב התלת-ממדי נדרשים שלושה צירים קרטזיים , ומקום של נקודה יתואר על ידי שלושה מספרים . בבחירת מערכת הצירים יש מידה של שרירותיות . יש לנו החופש בבחירת נקודת הראשית , כיווני הצירים , ויחידת האורך . איור : 13 קווי אורך ורוחב איור l' !< rm \ JO : 14 y-lx D' איור : 15 בול דואר עם דיוקנו ש > רנה דקארנו

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר