עמוד:116

3 . 4 כפל ( וחילוק ) של וקטור בסקלר הגדרה של הכפלת וקטור בסקלר : המכפלה של וקטור A בסקלר ( aA ) a מוגדרת כווקטור המקיים : גודלו שווה 3-ל פעמים גודלו של הווקטור A כיוונו שווה לכיוון הווקטור aDNA חיובי , ומנוגד לכיוון הווקטור aDN A שלילי . הערות : JVP iVpon A 7 / U / 7 / ^ V ^ nVDDDH TV . 1 : a אם הסקלר הוא מספר טהור ( חסר יחידות ) אז יחידת התוצאה של ההכפלה זהה ליחידת ^ woV ) Ai 1 Dpnn כאשר כופלים וקטור העתק שגודלו 7 מטר במספר 2 מתקבל וקטור שגודלו 14 מטר ;( אם לסקלר יש יחידות - יחידת המכפלה היא המכפלה של יחידת הווקטור prpn A a nVpon n ( לכושל כאשר כופלים וקטור מהירות שגודלו 7 מטר לשנייה ב- 2 שניות - מתקבל וקטור שגודלו 14 מטר : . ( 7 y ? 2 s = 14 m . 2 חילוק של וקטור A בסקלר a אינו פעולה חדשה - זו מכפלת הווקטור A בהופכי של הסקלר , כלומר ב- . 1 / a דוגמה : באיור 12 א מוצג וקטור A באיור 12 ב מוצגת תוצאת הכפלתו , 2-ב באיור 12 ג מוצגת תוצאת הכפלתו ב- . ( -2 ) פעולת חילוק וקטור זה ב- 2 היא הכפלתו של הווקטור ב- , 1 / 2 והתוצאה מוצגת באיור 12 ד . איור : 12 תוצאות נ 9 ל וווילוק של וקטור בסקלר

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר