עמוד:115

ג . חיסור וקטורים הגדרה של פעולת חיסור בין שני וקטורים : הגדרה א : חיסור בין שני וקטורים הוא פעולת חיבור וקטורי בין הווקטור הראשון לנגדי של השני . בלשון מתמטית : ( 3 ) A -B = A + ( -B ) הגדרה .-נ תוצאת החיסור NIHA - B הווקטור שיש להוסיף B כדי שיתקבל הווקטור A . lTVurnVipw nrmnrrnw דוגמה : 1 חיבור וחיסור וקטורים בדרך גאומטרית באיור 11 א מוצגים שני וקטורים . B-1 A מצאו באמצעות סרטוט את הווקטור FINI A + B הווקטור A - B פתרון : באיור 11 ב מצאנו את תוצאת החיבור , A + B ובאיור 11 ג מצאנו את תוצאת החיסור , A - B על-פי ההגדרה א דלעיל . באיור 11 ד מצאנו את A-B לפי ההגדרה ב דלעיל . איור : 11 תרשימי דוגמה 1 ופתרוגה איור : 10 וקטורים ^ ד"ם ; B = A-1 A = B

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר