עמוד:114

3 . 3 היסור וקטווים > 3 'ג ל £ / ל'ל' חי \ 0 ר ן' 2 _ ye > ! ין 10 ל'יי ?( נבחן תחילה את פעולת החיסור המוכרת לנו מ " מספרים רגילים" ( מספרים ממשיים . ( א . פעולת חיסור ופעולת חילוק בין מספרים "רגילים" מקובל לומר שיש ארבע פעולות חשבון . אבל רק שתיים מהן - החיבור והכפל הן בסיסיות . פעולת החיסור mm מפעולת החיבור , ופעולת החילוק נגזרת מהכפל . נתבונן לדוגמה בפעולת החיסור . 5 - 3 נוכל לראות אותה בשתי דרכים -.דרך א : פעולת החיסור היא קיצור של פעולת החיבור . 5 + ( -3 ) כלומר החסרה של 3 מ- 5 היא חיבור הנגדי של 3 ( שהוא ( -3 . 5-ל הנגדי של מספר כלשהו מוגדר כמספר שחיבורו למספר המקורי שווה לאפס . ( -3 ) הוא הנגדי של 3 כיוון ש-0 . 3 + ( -3 ) = דרך ב : תוצאת החיסור 5 - 3 היא המספר שיש להוסיף 3-ל כדי להשלימו . 5-ל באופן דומה , פעולת חילוק אינה פעולה בסיסית : חילוק מספר במספר שני היא כפל המספר הראשון בהופכי של 1 1 השני . פעולת החילוק 6 : 3 היא קיצור של פעולת עולת הכפל הכפל - . 6 המספר - הוא ההופכי של 3 כי מכפלתם היא . 1 » 5 * 3 נעביר רעיונות אלה לפעולות עם וקטורים . ב . וקטור האפס ווקטור ^ די לווקטור נתון הגדרת המושג "וקטור האפס : " וקטור האפס הוא וקטור שגודלו אפס . וקטור האפס מיוצג גאומטרית על-ידי נקודה , ואין משמעות לכיוונו . דוגמה : כאשר גוף נע , ובסופו של דבר הוא חוזר לנקודת המוצא , ההעתק הכולל מיוצג על ידי וקטור האפס . הגדרת המושג "וקטור נגדי : " וקטור B הוא נגדי לווקטור נתון A אם סכומם של שני הווקטורים הוא וקטור האפס . וקטור נגדי לווקטור נתון הוא וקטור השווה בגודלו לווקטור הנתון , וכיוונו מנוגד לכיוון הווקטור הנתון . הווקטור הנגדי לווקטור A מסומן ( -A ) -n ( גם הסימן האלגברי "מינוס " עבה כדי להדגיש את האופי הווקטורי של הגדלים . ( דוגמה לשני וקטורים נגדיים מוצגת באיור . 10 באופן כזה נוכל למצוא וקטור שקול לכל סדרה של כמה וקמורים . כלל חיבור גאומטרי זה מכונה כלל המצולע . כלל זה הוא הרחבה של כלל המשולש .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר