עמוד:113

הערות : . 1 כלל המקבילית לחיבור וקטורים שקול לכלל המשולש . . 2 בשלושה מקרים פרטיים המפורטים להלן קל לחשב את גודלו של הווקטור השקול ואת כיוונו . מקרה פרטי א : שני וקטורים שווי כיוון ( איור 8 א . ( על-פי כלל המשולש כיוונו של הווקטור השקול זהה לכיווני שני הווקטורים , וגודלו שווה לסכום הגדלים שלהם : . C = A + B מקרה פרטי ב : שני וקטורים מנוגח כיוון ( איור 8 ב . ( על-פי כלל המשולש כיוונו של הווקטור השקול זהה לכיוונו של הווקטור הגדול מבין השניים , וגודלו שווה לגודל הווקטור הגדול מינוס גודל הווקטור הקטן : במצב המתואר באיור 8 ב : . c = A-B rnpp פרטי ג : שני וקטורים מאונכים זה לזה ( איור 8 ג . ( כאשר מחברים שני וקטורים על-פי כלל המקבילית מתקבלת מקבילית מיוחדת - מלבן . על-פי משפט פיתגורס גודלו של הווקטור השקול הוא : נאפיין את כיוון וקטור c על ידי הזווית 6 בינו לבין הווקטור A הזווית 6 מקיימת את השוויון : ג . כלל המצולע כאשר מחברים יותר משני העתקים , ההעתק הכולל מיוצג על ידי חץ שיוצא מנקודת המוצא ומגיע לנקודת היעד האחרונה . לדוגמה , באיור 9 מתוארת סדרת העתקים עוקבים 4-1 3 , 2 , 1 דרך הנקודות . P -1 P , P , P , P ההעתק הכולל מיוצג על ידי החץ , 0 שהוא הצלע הסוגרת את הצלעות האחרות למצולע . קל להיווכח כי אם מחברים את הווקטורים 4-1 3 , 2 , 1 בסדר אחר - מתקבל אותו העתק כולל . איור : 9 חיבור העתקים רנים 9-על י כלל המצולע איור : 8 חי ₪ נ הווקטור השקול נסקרים פרטיים

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר