עמוד:110

3 . 1 שוויון בין וקטורים הגדרת שוויון בין שני וקטורים : שני וקטורים הם שווים אם הם שווים גם בגודלם וגם בכיוונם . לדוגמה הווקטורים B-1 A באיור 3 הם שווים . הם שווים , למרות שהם מתחילים מנקודות שונות ; הגדרת השוויון בין וקטורים אינה מתייחסת למיקום במרחב . מכאן שיתכן כי העתק של מכונית הנוסעת מישוב א לישוב ב שווה לעתק של אופנוע הנוסע מישוב ג לישוב ד , למרות ששני כלי הרכב יצאו ממקומות שונים והגיעו ליעדים שונים . וקטורים D-1 c ( איור ( 3 אינם שווים לווקטורים B-1 A למרות שהגדלים שלהם שווים לגדלים של הווקטורים B-1 A וקטור E ( איור ( 3 אינו שווה לווקטורים B -1 A למרות שכיוונו שווה לכיוון הווקטורים B-1 A 3 . 2 רויבור וקטורים א . כלל המשולש £ ? יל n ^ tj חי 2 ור 2 ין ' JQ J ולן 0 ול"סן ? כדי לענות על השאלה נתבונן כיצד יש לחבר שני וקטורי העתק . לשם כך נניח כי מכונית נוסעת מקרית מלאכי לגדרה ( העתק A באיור ( 4 ומשם לרחובות ( העתק . ( B אנו מבינים בסכום של שני ההעתקים A- ו- B כהעתק הכולל בנסיעת המכונית מקרית מלאכי לרחובות . העתק זה מיוצג על ידי וקטור c ( איור . ( 4 כלומר וקטור ההעתק C המסורטט באיור 4 הוא "המועמד הטבעי" לציון הסכום של שני וקטורי . B-iA pnyrm . 3 פעולות בין וקטורים - דרך גאומטרית איוו : 3 וקטורים OUIKJ D'liapii DMIU

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר