עמוד:106

. 7 גדלים פיזיקליים וקטור"ם וגדלים פיזיקליים סקלר"ם 126 . 8 וקטורים בקינמטיקה 127 8 . 1 וקטור המקום 127 8 . 2 וקטור ההעתק 127 8 . 3 וקטור המהירות 128 8 . 4 וקטור התאוצה 132 שאלות , תרגילים ובעיות 134

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר