עמוד:98

א . איזה משני האיורים מייצג תנועה בין שני הקירות ? נמקו . ב . עבור כל אחת משתי התנועות סרטטו את תרשים הבעיה המתאים לרגע . t = 0 סמנו בעזרת חץ הצמוד לכדור את כיוון תנועתו של הכדור ברגע זה . ג . מהו המרחק בין הקירות ? ד . מהו הגובה המרבי שאליו מגיע הכדור המנתר ? ה . עבור כל אחד משני הכדורים סרטטו גרף מקוםזמן מקורב ( כלומר ללא ציון מספרים לאורך הצירים . ( רשמו את שיעורי נקודות חיתוך העקומות עם הצירים ( אם יש נקודות חיתוך ) ואת שיעורי נקודות הקיצון של העקומות ( אם יש נקודות קיצון . ( . 83 באיור מסורטטות שתי מסילות ברזל מקבילות . הגדלים המופיעים בשאלה נמדדים ביחס לציר x שכיוונו החיובי מצביע ימינה . רכבת , A שאורכה rmn , 224 m בתחנה . רכבת B מתקרבת אל התחנה במהירות של . 18 m / s ברגע שבו פגוש הקטר של רכבת B חולף על פני הפגוש האחורי של הקרון האחרון של רכבת , A יוצאת רכבת A לדרך בתאוצה / 5 ןז . a = 0 . 2 1 באותו רגע מתחילה רכבת B x להאט בתאוצה a = 0 . 3 m / s עד עצירתה . 2 א . תוך כמה זמן מרגע שרכבת B מתחילה להאט היא נעצרת ? ב . חשבו את מהירותה של רכבת A ברגע שרכבת B נעצרת . r כתבו את נוסחאות מקום-זמן של הפגושים של קטרי שתי הרכבות המצייגות את מהלך תנועתן בתאוצה קבועה , כאשר : - ! := 0 רגע שבו רכבת A מתחילה לנוע . DipD - x = 0 ש \ 1 היה הפגוש האחורי של רכבת A לפני יציאתה לדרך . ד . באיזה רגע ( או באלו תעים ) נמצאים הפגושים של שני הקטרים זה מול זה ? * ה . מתי חולף הפגוש האחורי של הקרון האחרון של רכבת A על פני הפגוש של קטר רכבת ? B . 84 לפניכם הנוסחה : . v = v 0 + at א . איזה גודל פיזיקלי מייצג כל סמל המופיע בנוסחה ? ב . לאילו מצבים הנוסחה תקפה ? ג . באילו מצבים ערכי v חיובייים , ובאילו מצבים הם שליליים ? ד . באילו מצבים ערכי a חיוביים , ובאילו מצבים הם שליליים ? הסבירו . . 85 לפניכם תרשימי עקבות של שני חתולים B-1 A הרצים בכיוונים מנוגדים לאורך ציר x שכיוונו החיובי מצביע ימינה . שני החתולים התחילו לרוץ ברגע . t = 0 מרווח הזמן בין שתי עקבות סמוכות של כל חתול הוא . 1 s א . מצאו את המהירות v של חתול , A ואת המהירות x ב . קבעו על-פי התרשים באיזה מקום ( או באילו מקומות ) שני החתולים נפגשים . ג . סרטטו במערכת צירים אחת את עקומות מקום-זסן 1 . B 71 nmAV 1 nn 7 w ד . כתבו את נוסחת מקום-זמן של כל חתול . איור שא 7 ה 85

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר