עמוד:97

א . המהירות המרבית של הנסיעה המותרת בכביש שבו התרחשה התאונה היא . 60 km / h היעזרו באיור כתמי השמן ובטבלה , וקבעו אם הנהו ; עבר את המהירות המותרת 7 פני הפעלת הבלמים . הבוחן חישב על-פי הנתונים המופיעים בטבלה את מהירות המכונית במהלך הבלימה . בתחתית העמוד מופיע גרף מהירות-זמן של המכונית . ב . הנקודה המציינת את המהירות ברגע t = 2 . 5 s נמחקה מן הגרף . חשבו , על-פי הטבלה , את ערכה של מהירות זו . ג . ( 1 ) מהתבוננות בהרף עולה כי התנועה במהלך הבלימה היתה מורכבת משני קטעי תנועה , כך שבכל קטע התאוצה קבועה , אך שונה מהתאוצה שבקטע האחר . חשבו מתוך הגרף את ערכיהן של שתי התאוצות . ( 2 ) הניחו שברגע t = 0 . 75 s הנהג לחץ על הבלמים . אילו התאוצה היתה קבועה בכל מהלך הבלימה ושווה לתאוצה שבקטע הראשון , באיזו מהירות היתה המכונית מתנגשת במשאית ? ד . בהנחה שהנהג לחץ על הבלמים ברגע , t = 0 . 75 s מהי תאוצת הבלימה המינימלית אשר היתה מונעת את ההתנגשות במשאית אם המרחק ההתחלתי הוא ? 63 m . 82 איור א ואיור ב הם גרפי מהירות-זמן של שני כדורים ; אחד הכדורים נע על רצפה חלקה הלוך ושוב בין שני , \ והכדור האחר מנתר על הרצפה . איורשאלה 81 איוו ב איוו א

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר