עמוד:96

2 העתיקו את הטבלה שלפניכם והוסיפו לה את ערכי cPD ^ nDn y-n לערכי הזמן t הרשומים בטבלה . ד . מהו הגובה המרבי מעל הקרקע שאליו הגיעה המעלית ? . 78 שני גופים א 0 יוצאים ברגע t = 0 מאותו מקום ונעים לאורך קו ישר . לפניכם גרפי מהירות-זמן של שני הגופים . א . מצאו את המרחק בין הגופים , ואיזה גוף מקדים - ( 1 ) כאשר לשני הגופים יש לראשונה אותה מהירות . . t = 40 s v ; ra ( 2 ) ( 3 ) כאשר גוף א נעצר . * ב . מתי הגופים עוברים לראשונה זה ליד זה ? . 79 לפניכם גרף מהירות-זמן של גוף הנע לאורך קו ישר . ברגע . x = o t = 0 v ( m / s ) א . מצאו את הדרך שהגוף עבר 10-ב השניות . ב . סרטט ! גרף מקום-זמן של הגוף . . 80 לפניכם גרף מהיחת-זמן של גוף הנע לאורך קו ישר . ברגע t = 0 הגוף חלף בנקודה . A א . חשבו את תאוצת הגוף - ( 1 ) ברגע . * : = 1 . 5 8 . t = 3 sy ; m ( 2 ) ( 3 ) רגע . t = 4 . 5 s imyn [ T את אורך הדרך שהגוף עבר מרגע t = 0 עד שהוא נעצר . ג . גוף שני החל לנוע ברגע np : 1 DD t = 0 A n בעקבות הגוף הראשון . הגוף השני יצא לדרך ממהירות אפס והוא נע בתאוצה קבועה . גוף זה חלף על פני הגוף הראשון ברגע . t = 5 s חשבו את תאוצתו של הגוף השני . . 81 בוחן תאונות חקר תאונה שבה מכונית התנגשה במשאית חונה . הנהג הפעיל את הבלמים ברגע שהבחין במשאית , אך הוא לא הצליח למנוע התנגשות . הבוחן הבחין כי למכונית היתה מילת שמן - כל 0 . 25 שנייה טפטפה טיפת שמן מתחתית המכונית לכביש . הוא התבונן בכתמי השמן שעל הכביש , ומדד את מרחקו של כל כתם מכתם מסוים , שאת מקומו הוא סימן . x = 0 באיור שבתחתית העמוד מסורטטים המשאית וכתמי השמן על הכביש . לפניכם טבלת מקום-זמן של כתמי השמן שרשם הבוחן :

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר