עמוד:95

( 1 ) הוכיחו כי מהירותו הממוצעת במרווח זמן מסוים שווה בדיוק למהירותו הרגעית באמצע מרווח זמן זה . ( 2 ) כיצד מתבטאת התכונה המצויינת ( 1 ) -ב בגרף מקום-זמן של גוף הנע בתאוצה קבועה לאורך קו ישר ? ( 3 ) כיצד אפשר לנצל תכונה זו על מנת להקטין את אי הוודאות במדידה ( את "שגיאת " המדידה , ( כאשר מחשבים מהירות רגעית בתנועה שוות-תאוצה , באמצעות נקודות המסומנות על סרט נייר ? . 75 הגרף שלפניכם מתאר את המהירות v של גוף הנע לאורך קו ישר , כפונקציה של הזמן . ^ נתון כי ברגע t- 0 הגוף נמצא בנקודה A לאורך ציר המקום , והוא נע ימינה . א . סרטטו גרף של התאוצה a כפונקציה של הזמן , ^ עבור 11 השניות הראשונות לתנועת הגוף . ב . באיזה זמן נמצא הגוף במרחק מרבי ימינה ח « 7 ג . מהו המרחק המרבי ימינה ל ^ שאליו מגיע הגוף ? ד . מהו מרחק הגוף מהנקודה A ברגע 1 t = is ה . מתי יהיה הגוף במרחק 6 m ימינה inRff DTOVIUDN rn נוחת על כוכב לכת ועורך סדרת מדידות של מקומו של גוף בזמנים שונים . הגוף שוחרר ממנוחה ונפל חופשית . מקום הגוף נקבע ביחס לציר מקום , if שראשיתו בנקודת שחרור הגוף וכיוונו החיובי כלפי מטה . הגרף שלפניכם מציג את מקום הגוף , ו ב כפונקציה של ריבוע משך זמן הנפילה , . ^ א . מהו ההבדל בין "יחס ישר " לבין "קשר לינארי ?" ב . בלי להתבסס על הגרף , הסבירו מדוע הקשר בין המשתנים n 1 y של nynn הגוף הוא יחס ישר . n מצאו בעזרת הגרף את גודלה של תאוצת הנפילה החופשית על פני כוכב לכת זה . ד . זורקים כדור כלפי מעלה פעם על פני כדור הארץ , ופעם על פני כוכב הלכת , במהירויות התחלתיות שוות . מהו היחס בין הגובה המרבי שאליו מגיע הכדור על פני כדור הארץ לבין הגובה המרבי על פני כוכב הלכת ? . 77 לפניכם גרף מהירות-זמן של מעלית . המהירויות נקבעו ביחס לציר מקום y שראשיתו בגובה הקרקע וכיוונו החיובי מצביע כלפי מעלה . המעלית החלה את תנועתה ברגע . y = 2 m-n t- - 0 בגרף מסומנים שבעה קטעים A-D עד . G n , קבעו בכל אחד מן הקטעים אם המעלית עולה , יורדת , או נייחת . ב . סרטטו גרף תאוצה-זמן של המעלית מרגע t = 0 עד . t = 12 s vn

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר