עמוד:92

. 61 לפניכם תרשים עקבות במרווחי זמן של 0 . 05 s של גוף הנופל חופשית על פני כוכב לכת דמיוני . ^ -ב מהיחת הגוף אינה שווה בהכרח לאפס . המרווח בין שני קווים אופקיים עוקבים באיור מייצג מרחק של 1 ס " מ במציאות . א . העתיקו את הטבלה שלפניכם , ורשמו עבור הנקודות A Aj את ערכי ^ המקום והזמן ביחס לציר מקום וביחס לרגע t- - 0 שתבחרו . ב . סרטטו גרף מקום-זמן של הגוף . ג . הוסיפו לטבלה עמודה רביעית עבור מהירות הגוף . חשבו את מהירויות הגוף בנקודות A 6 - A 2 ורשמו את ערכיהן בטבלה . מדוע לא ניתן לחשב ( בקירוב טוב ) את מהירות הגוף בנקודות ? 7 -1 ד . סרטטו גרף מהירות-זמן של תנועת הגוף . ה . הראו כי תאוצת הגוף קבועה , וחשבו את גודלה . ו . חשבו את מהירויות הגוף בנקודות . 7 -1 , שאלות 64 - 62 שלהלן עוסקות בנפילת שני גופים . . 62 הגובה של בניין הוא . 300 m כדור א נזרק מרגלי הבניין כלפי מעלה במהירות שגודלה . 40 m / s ברגע הזריקה של כדור א , נזרק כדור ב מגובה גג הבניין כלפי מטה במהירות שגודלה . 20 m / s הניחו שהכדורים אינם מתנגשים , אלא חולפים זה ליד זה . נגדיר ציר y שראשיתו בגובה הקרקע וכיוונו החיובי כלפי מעלה ( ראו איור . ( פתרו את הסעיפים שלפניכם רק ביחס לציר זה . א . כעבור כמה זמן מרגע זריקת שני הכדורים הם " ייפגשו" ( כלומר יימצאו באותו גובה ?( ב . היכן ייפגשו שני הכדורים ? ג . האם ברגע הפגישה בין הכדורים נע כדור א מעלה או מטה ? נמקו . . 63 אבן משוחררת ממנוחה מראש צוק , ושנייה אחת לאחר מכן מרקת מאותו מקום אבן שנייה כלפי מטה במהירות התחלתית שגודלה 12 מ \' ש . ' א . כעבור כמה זמן מרגע זריקת האבן השנייה , היא משיגה את הראשונה ? ב . באיזה מרחק מראש הצוק משיגה האבן השנייה את הראשונה ? . 64 כדור א נזרק כלפי מעלה מגובה הקרקע במהירות שגודלה . 10 m / s כעבור שנייה אחת נזרק כדור ב מגובה הקרקע כלפי מעלה במהירות שגודלה . 15 m / s א . כעבור כמה זמן מרגע זריקתו של כדור א שני הכדורים נפגשים ? ב . מהו כיוון תנועתו של כדור א ברגע המפגש ? ג . מהו כיוון תנועתו של כדור ב ברגע המפגש ? סעיף : 9 פונקצ"ת תאוצה-זסן . 65 נוסחת מהירות-זמן של גוף הנע לאורך קו ישר היא ITNDOD v fwto , v = f - 2 ביחידות . si א . חשבו את התאוצה הממוצעת של הגוף מרגע r = 2 s ry . f = 3 sy ; n ב . חשבו , על-פי הגדרת התאוצה הרגעית , את תאוצת הגוף ברגע 25 = . <

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר