עמוד:91

. 53 לפניכם איור של הנקודות הראשונות שנרשמו על ידי רשם זמן על סרט נייר . נקודה מספר 0 היא הנקודה שהתקבלה ממספר רב של הקשות , לפני שהגוף שהיה מחובר לסרט יצא לדרכו . רשם הזמן הקיש על סרט הנייר במרווחי זמן שווים של . 0 . 02 s מדוע מרווח הזמן בין נקודה 0 לנקודה 1 אינו בהכרח ? 0 . 02 3 סעיף : 8 נפילה וקופאית הערות : בתשובותיכם לתרגילים 64 - 54 הניחו כי התנגדות האוויר ניתנת להזנחה . גודל תאוצת הנפילה החופשית ביחס לארץ ייחשב ל- . g = 10 m / s שאלות 61- 54 שלהלן עוסקות בנפילת גוף יחיד . . 54 מהו המרחק בין פי באר לבין פני המים , אם אבן המשוחררת מפי הבאר פוגעת בפני המים כעבור 4 ש ?' פתרו ביחס לציר מקום שכיוונו החיובי כלפי מעלה , ואחר-כך ביחס לציר מקום שכיוונו החיובי כלפי מטה . . 55 א . באיזו מהירות יש לזרוק כדור כלפי מעלה על מנת שיעלה לגובה מרבי של 5 מ ?' ב . כמה זמן לאחר זריקתו חוזר הכדור לידיו של הזורק ? . 56 כדור נזרק כלפי מעלה מגג בנין שגובהו 80 מ ' במהירות התחלתית בת 30 מ \' ש . ' ברדתו עובר הכדור סמוך לקצה הגג . א . מצאו את מהירותו ומקומו של הכדור ( ביחס לגג ) כעבור 1 ש 2 , ' ש 3 , ' ש / 4 ש 5 , ' ש ' 6-ו ש ' ( מרגע הזריקה . ( ב . כעבור כמה זמן ( מרגע הזריקה ) מגיע הכדור לקרקע ? ג . סרטטו גרף מהירות-זמן של תנועת הכדור מרגע הזריקה עד לרגע הגיעו לקרקע . ד . כעבור כמה זמן מרגע הזריקה היה הכדור מגיע לקרקע , אילו הוא היה ניזרק מטה במהירות 30 מ \' ש . ' . 57 אדם עומד על גשר הנמתח מעל נהר , וזורק שני כדורים - כדור א אנכית מעלה וכדור ב אנכית מטה . לשני הכדורים ניתנות מהירויות התחלתיות השוות בגודלן . האם מהירות הפגיעה של כדור א בפני המים גדולה מזו של כדור ב בפני המים , קטנה ממנה או שווה לה ? הסבירו תשובתכם . . 58 אתם משחררים אבן ממנוחה מגובה . h האבן מגיעה לקרקע לאחר פרק . t \ m אילו הייתם משחררים את האבן מגובה , 2 h האם משך זמן הנפילה היה קטן , 2 t-n גדול ממנו או שווה לו ? הסבירו תשובתכם - א . באופן מילולי . ב . בעזרת גרף . ג . בעזרת נוסחאות . . 59 מראש מגדל שגובהו 24 מ ' נזרקת אבן . לאיזה כיוון ( אנכית מעלה או מטה ) ובאיזו מהירות נזרקה האבן , אם היא מגיעה לקרקע - א . כעבור 2 ש ?' ב . כעבור 4 ש ?' . 60 לפניכם גרף מהירות-זמן של טיל המשוגר אנכית מעלה . ברגע מסוים אזל הדלק . א . מתי מגיע הטיל לגובה המרבי ? נמקו . ב . התבוננו בתשובה לסעיף א המופיעה בתשובות לשאלות . אם תשובתכם לסעיף א שגויה - רשמו את השיקול ( השגוי ) שהביא אתכם לתשובה השגויה . ג . מהו הגובה המרבי שאליו מגיע הטיל ? ד . באיזו מהירות פוגע הטיל בקרקע ?

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר