עמוד:89

משך" . 41 התגובה " של נהג הוא 0 . 7 ש ' ( משך התגובה הוא פרק הזמן החולף מרגע שעין הנהג קולטת אות לעצור עד להפעלת הבלמים . ( המכונית ניתנת להאטה בקצב של 5 מ \' ש ' . חשבו את המרחק הכללי שהמכונית עוברת מרגע קליטת האות עד עצירתה , אם מהירותה לפני הבלימה היא 72 ק " מ \ שעה . . 42 ענו והסבירו או הדגימו את תשובותיכם לשאלות שלפניכם . א . האם יתכן שהדרך שגוף עובר בפרק זמן מסוים גדולה מגודל ההעתק שלו בפרק זמן זה ? ב . האם יתכן שההעתק של גוף בפרק זמן מסוים גדול מהדרך שהגוף עובר בפרק זמן זה ? * ג . האם יתכן שמהירותו של גוף גדלה בגודלה ( בערכה המוחלט ) ותאוצתו שלילית ? * ד . האם יתכן שברגע מסוים מהירותו של גוף מתאפסת ותאוצתו שונה מאפס ? . 43 אילו מהגרפים שלפניכם מייצגים תנועה במהירות קבועה ? שימו לב למשתנים השונים על הציר האנכי . . 44 אילו מהגרפים שבתרגיל 43 מייצגים תנועה בתאוצה קבועה ( השונה מאפס ?( . 45 לפניכם שש נוסחאות של גופים שונים שכל ארוד נע לאורך קו ישר . א . v = 3 . 1 x = 2 + 3 t x = 1 . / 7 x- - ^ * t . 1 -if i'ir . 1 v = 4 f- 1 J X x-1 v המופיעים בנוסחאות נמדדים ביחידות . si קבעו , בעזרת הנוסחאות לתנועה שוות-תאוצה , את סוגי התנועה ( מנוחה , תנועה שוות-מהירות , תנועה שוות-תאוצה ) של כל אחד מהגופים . מצאו , במידת האפשר , את קבועי התנועה של כל גוף - מקום ברגע אפס , מהירות ברגע אפס , מהירות ( כאשר התנועה שוות-מהירות ) תאוצה ( כאשר התנועה שוותתאוצה . ( תרגילים 51-46 שלהלן עוסקים בתנועת שני גופים . . 46 שתי מכוניות נוסעות על אותו כביש . א . הסבירו במילים את משמעות המשפט "המכוניות נפגשות ;" השתמשו במונחים : מקום , זמן , מהירות , תאוצה ( או בחלקם . ( ב . כיצד תקבעו את רגע המפגש בין המכוניות - ( 1 ) כאשר נתונים במערכת צירים אחת גרפי מקום-זמן של שתי המכוניות ? ( 2 ) כאשר נתונים במערכת צירים אחת גרפי מהירותזמן של שתי המכוניות ? ( הניחו כי המכוניות יצאו מאותו מקום . ( ( 3 ) כאשר נתונות נוסחאות מקום-זמן של שתי המכוניות ? ( 4 ) כאשר נתונה טבלת מקום-זמן של שתי המכוניות ? ( 5 ) כאשר נתונים תרשימי העקבות של שתי המכוניות ? . 47 מרגע בו מכונית חולפת על פני מכונית משטרה נייחת , היא מאיטה בקצב קבוע . מאותו רגע מתחילה מכונית המשטרה להאיץ בקצב קבוע . לפניכם גרפי מהירות-זמן של שתי המכוניות . א . מכונית המשטרה משיגה את המכונית השנייה ברגע : 4 T ( 4 ) 31 ( 3 ) 27 ( 2 ) 7 ( 1 ) נמקו את בחירתכם .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר