עמוד:85

ב . כתבו נוסחת מקום-זמן של המשאית ביחס לציר £ . 0 1 . כתבו נוסחת מקום-זמן של המונית ביחס לציר acr / 1 מתי , ובאיזה מרחק מתל-אביב תפגשנה שתי המכוניות ? ה . פתרו את סעיף ד בדרך גרפית . . 18 תחנת דלק ב נמצאת 10 ק " מ דרומית לתחנת דלק א . משאית יוצאת מתחנת דלק א צפונה במהירות קבועה שגודלה 70 ק " מ לשעה . חצי שעה לאחר צאתה , יוצא רוכב אופנוע מתחנת דלק ב צפונה , בעקבותיה של המשאית . רוכב האופנוע נוסע במהירות קבועה שגודלה 100 ק " מ לשעה . א . סרטטו את תרשים הבעיה . הגדירו ציר , \ והוסיפו איור שלו לתרשים הבעיה . כתבו נוסחת מקום-זמן של המשאית ביחס לציר חח ; שבחרתם . ב . כתבו נוסחת מקום-זמן של רוכב האופנוע ביחס לציר \ -ה שבחרתם . ג . כמה זמן לאחר צאתה של המשאית משיג אותה האופנוען ? | 'yD 1 pD > nn'rm-nmy nyun 4 . 3 . 19 גוף נע לאורך ציר . x לפניכם גרף מקום-זמן של תנועתו . א . מתי הגוף חלף בנקודה ששיעורה ? x = 1 . 5 m ב . חשבו את מהירות הגוף בקטעי התנועה השונים . j חשבו את ההעתק הכולל של הגוף ( עד רגע { t-- 6 s ד . חשבו את אורך הדרך הכוללת שהגוף עבר במהלך תנועתו ( עד רגע . { t = 6 s 0 עיף 9 : 5 ונקציית סהיוות-זמן 5 . 1 מהירות ממוצעת . 20 שיא העולם בריצת 100 מטר ( לגברים ) נקבע עלידי קרל לואיס מארה " ב בשנת , 1991 והיה 9 . 86 ש . ' שיא העולם בריצת 200 מטר ( לאברים ) נקבע על-ידי מייקל ג ' ונסון מארה " ב בשנת 1996 והיה 19 . 32 ש . ' מה היתה המהירות הממוצעת בכל אחת משתי הריצות ? ( השיאים מעודכנים לחודש מאי ( 2006 . 21 לפניכם גרף מקום-זמן של גוף הנע לאורך קו ישר . א . חשבו את המהירות הממוצעת של הגוף מרגע MV f = 2 s . t = 4 s V * ב . מהי המשמעות הגרפית של המהירות שחישבתם ? 5 . 2 מהירות רגעית . 22 נוסחת מקום-זמן של גוף הנע לאורך קו ישר היא 1 2 , x - t + 4 כאשר £ / נ מבוטאים ביחידות . SI חשבו , על-פי הגדרת המהירות הרגעית , את מהירות הגוף ברגע = 2 5 . * . 23 נוסחת מקום-זמן של גוף הנע לאורך קו ישר היא , x = t + 2 t + 4 ^ -כאשר ו ^ מבוטאים ביחידות . SI א . היכן היה הגוף ברגע = 0 ?* ב . היכן היה הגוף ברגע ? t = 3 s . A חשבו , על-פי הגדרת המהירות הרגעית , את מהירות הגוף ברגע . /? = 3 s . 24 הגרף מתאר את מקומו של גוף הנע לאורך קו ישר כפונקציה של הזמן ( הקטע CD מקביל לציר הזמן . ( לגבי כל אחד מארבעת קטעי התנועה , ציינו אם מהירות הגוף שווה לאפס , קבועה אך שונה מאפס , הולכת וקטנה או הולכת וגדלה . נמקו את תשובותיכם .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר