עמוד:83

. 7 לפניכם ארבע העקבות הראשונות של גוף הנע שמאלה במהירות קבועה לאורך ציר miipyn . x נתונות במרווחי זמן של 1 שנייה . א . מצאו את מהירות הגוף . ב . מצאו את מקום הגוף ברגעים t = 20 s-1 r = 2 . 5 s ( הניחו כי מהירות הגוף קבועה בכל מהלך תנועתו . ( . 8 אצן רץ במהירות קבועה של 4 מ \' ש ' לאורך מסלול ישר . מקומו של האצן נקבע ביחס לציר x שכיוונו החיובי בכיוון ריצתו . ברגע שהפעילו את שעון העצר ( רגע cc 0 היה האצן בנקודה ששיעורה . x = 10 m א . כתבו נוסחת מקום-זמן המתאימה לתנועת האצן . ב . מהו מקום האצן ( ביחס לציר { x-r \ ברגע it-- 12 s ג . מהו העתק האצן מרגע t- 0 עד רגע 1 t-- 12 s . 9 רוכב אופניים נע על כביש ישר בכיוון החיובי של ציר * במהירות 3 מ \' ש . ' ברגע . £ 0 הרוכב היה בנקודה ששיעורה 2 מ . ' א . מה שיעור הנקודה שאליה מגיע רוכב האופניים ברגע 108 n איזה מרחק עובר הרוכב 10-ב השניות הראשונות לתנועתו ? ג . ענו על סעיפים א ו-ב לעיל אם מהירות הרוכב היא ( -3 ) מ \' ש . ' . 10 לפניכם גרף מקום-זמן של גוף . מקום הגוף נקבע ביחס לציר x שכיוונו החיובי מצביע ימינה . א . הסבירו מדוע תנועת הגוף היא שוות-מהיחת . ב . מהו כיוון תנועת הגוף ( ימינה או שמאלה ?( נמקו . ד . מהי מהירות הגוף ? . 11 לפניכם גרף מקום-זמן של הולך תל הצועד על מדרכה ישרה . א . היכן נמצא הולך הרגל ברגע אפס ? ב . האם הולך הרגל חולף בראשית של ציר המקום ? אם כן , מתי ? ג . מצאו את נוסחת מקום-זמן של תנועת הולך הרגל . ד . היכן נמצא הולך הרגל ברגע , t-- 17 s בהנחה שהוא ממשיך לצעוד באותה מהירות . . 12 לפניכם גרפי מקום-זמן של שלושה גופים א , ב ג-1 . לאיזה גוף מהירות הגדולה ביותר , ולאיזה הקטנה ביותר ? נמקו . שאלות 18 - 13 שלהלן עוסקות בתנועת שני גופים . . 13 באיור מוצגים גרפי מקום-זמן של שלושה גופים הנעים לאורך מסלול ישר משותף . העקומה המתאימה לגוף א מקבילה לציר הזמן . א . מה מייצגת הנקודה ? A ב . מה מייצגת הנקודה ? B ג . מה מייצגת הנקודה ? 0 ד . האם מהירויות הגופים ב ג-1 ברגע המתאים לנקודה C שוות ? נמקו . ה . איזה מבין הגופים נע במהירות הגדולה ביותר ? נמקו .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר