עמוד:82

שאלות , תרגילים ובעיות . 1 תרגילים מותאמים לסעיפי הפרק תרגילים 71-1 ממויינים על-פי סעיפי הפרק והם נועדו בעיקר לתרגול החומר המופיע באותם סעיפים . תרגילי סיכום אינטגרטיביים מופיעים אחרי תרגילים אלה . סעיף : 3 פונקציית סקום-זסן . 1 לפניכם תרשים עקבית של גוף הנע ימינה בכיוון ציר . * העקבות נתונות במרווחי זמן של 1 שנייה . הציגו את תנועת הגוף באמצעות טבלת מקום-זמן . . 2 לפניכם טבלת מקום-זמן של גוף הנע לאורך קו ישר . ערכי המקום נקבעו ביחס לציר מקום , , \ המקביל למסלול התנועה ומצביע צפונה . א . סרטטו גרף מקום-זמן של תנועת הגוף . ב . ציינו מהם כיווני התנועה של הגוף ( צפונה או דרומה ) בפרקי הזמן השונים . . 3 א . ציינו ארבעה אמצעים שבעזרתם אפשר להפיק תרשים עקבות של גוף הנע לאורך קו ישר . ב . תארו כיצד אפשר להפיק טבלת מקום-זמן באמצעית אחד האמצעים שציינתם בתשובתכם לסעיף א . סעיף : 4 תנועה ₪ ות-סהירות 4 . 1 המושג "תנועה ₪ ות-מהירות" ב . העתק . 4 ארבעה גופים נעים לאורך קו ישר . בטבלה שלפניכם רשום מקומו ההתחלתי ו , ז ומקימו הסופי Vw iqr כל . <}]* חשבו את העתקו של כל גוף , ורשמו אותו בעמודה המתאימה בטבלה . רשמו מתחת לביטוי Ax שבטבלה את יחידת ההעתק . . 5 אתם קוראים את מד-הקילומטרים של מכוניתכם בתחילת היום ובסוף היום . באילו תנאים מייצג הפרש שתי הקריאות את גודל ההעתק ? לדוגמה , אם בתחילת היום מד-הקילומטרים מראה 30 , 000 ק " מ ובסוף היום 30 , 300 ק " מ , באילו תנאים ההפרש 300 - ק " מ מייצג את גודל ההעתק ? 4 . 2 פונקציית כזקום-זסן עבור תנועה שוות-סהירות שאלות 12-6 שלהל [ עוסקות בתנועת גוף יחיד . . 6 לפניכם תרשים עקבות של גוף הנע ימינה לאורך ציר . x העקבות נתונות במרווחי זמן של 0 . 5 שנייה . א . מדוע תנועת הגוף היא שוות-מהירות ? ב . הציגו את פונקציית מקום-זמן בעזרת - ( 1 ) טבלה ( 2 ) גרף ( 3 ) נוסחה ג . מצאו את מהירות הגוף על-פי תרשים העקבות ועלפי כל אחד משלושת הייצוגים המוזכרים בסעיף ב .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר