עמוד:81

עיקרי הדברים - פרק א . 1 תיאור תנועה הוא הצגת מקום הגוף כפונקציה של הזמן . המקום נקבע ביחס לציר מקום . x , ציר מקום מאופיין על ידי מקום הראשית , הכיוון של הציר ויחידת האורך , דרכים להצגת הפונקציה הם : טבלה , גרף נוסחה . . 2 תנועה קצובה היא תנועה שבה הגוף עובר דרכים שוות בפרקי זמן שווים . תנועה שוות-מהירות היא שבה הגוף עובר העתקים שווים בפרקי זמן שווים . העתק מוגדר כך : Ax = x - x 2 x בתנועה לאורך קו ישר כל תנועה קצובה היא שוות-מהירות ולהיפך . Ax המהירות בתנועה קצובה מוגדרת כך : v = — המהירות אינה תלויה בפרק הזמן At שנבחר . בתנועה קצובה : נוסחת מקום-זמן : x = x + vAt גרף מקום-זמן : ישר 0 Ax x ( t + At ) -x ( t ) _ Ax . 3 בתנועה כללית : מהירות ממוצעת : v = — מהירות רגעית : v = hm — = 11 m — At ^ o At At- > 0 At At Av v ( t + At ) -v ( t ) _ Av תאוצה ממוצעת : a = — תאוצה רגעית : ו—— ; = 1 im — = nm — At ^ o At At ^ o At At . 4 תנועה שוות-תאוצה היא תנועה שבה בפרקי זמן שווים המהירות משתנה במידה שווה . בתנועה שוות-תאוצה : נוסחת מהיחת-זמן : v = v + aAt גרף מהירות-זמן : ישר o נוסחת מקום-זמן : x = x + v t +-at גרף מקום-זמן : פרבולה VQ + V קשרים נוספים : x = x o + — - — t v = v + 2 aAx 0 בהינתן גרף מקום-זמן : שיפוע משיק מייצג את המהירות הרגעית . אם הגרף הוא ישר אז שיפוע המשיק הוא שיפוע הישר , ואז זהו השיפוע של הקו הישר , והוא מייצג את המהירות הקבועה של הגוף . בהינתן גרף מהירות-זמן : שיפוע משיק מייצג את התאוצה הרגעית . אם הגרף הוא ישר אז שיפוע המשיק הוא שיפוע הישר , ואז זהו השיפוע של הקו הישר , והוא מייצג את התאוצה הקבועה של הגוף . " השטח " הכלוא בין הגרף לבין ציר הזמן מייצג את העתק הגוף . בהינתן גרף תאוצה-זמן : "השטח " הכלוא בין הגרף לבין ציר הזמן מייצג את שינוי המהירות של הגוף . . 5 נפילה חופשית היא תנועת גוף בהשפעת כוח הכובד בלבד . סוג התנועה : שוות תאוצה ; לכל הגופים אותו גודל תאוצה בקרבת הארץ .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר