עמוד:80

בעזרת נוסחה ( 14 ) חישבנו את המהירויות של מכונית A ביחס למשאית v . „ , B וכתבנו את תוצאות החישובים ' בשורה הרביעית . נחשב עתה את התאוצות : על-פי השורה השנייה , תאוצתה של מכונית A ביחס ל- . a = 5 m / s 2 : S A s 2 עי / יפי השורה השלישית , תאוצתה של משאית B ביחס ל- . an < , = 2 m / s : S על-פי השורה הרביעית , מהירות מכונית A ביחס למשאית B משתנה בקצב של 3 m / s בכל שנייה , כלומר תאוצתה . a = 3 m / s 2 : B - ^ ^^ ^ A ^^ ' B , S I A , B A , S 1 r mpoo נכונה גם באופן כללי . כלל הטרנספורמציה של גלילאו גליליי עבור תאוצות : כאשר כאשר שני שני גופים גופים B B--1 1 A A נעים נעים בתאוצות בתאוצות aa ו ra aa --ו בהתאמה wi ביחס למערכת ייחוס , S ומערכת ייחוס S' שכיוונה B Bs s A A s s החיובי זהה לזה של מערכת s צמודה לגוף , B אזי התאוצה של גוף A ביחס לגוף , a , B נתונה על ידי : A B באופן דומה : יחסיות תאוצת הנפילה החופשית בעמוד 64 רשמנו כי גודל תאוצת הנפילה החופשית הוא . g 10 m / s עתה , לאחר שלמדנו שתאוצה היא גודל יחסי , ראוי לציין במפורש שמדובר בגודל תאוצת הנפילה החופשית ביחס לארץ , כלומר : g = 10 m / s 2 * גודל תאוצת הנפילה החופשית עשוי לקבל ערכים שונים ביחס למערכות ייחוס שונות . למשל ביחס למעלית שעולה בתאוצה של 2 m / s ( יחסית לארץ , ( גודל תאוצת הנפילה החופשית הוא : / 8 2 ת g ^ 12 1 w וביחס ללוויין של כדור הארץ : g r 1 ] V = 0 , DVIN במקרים שבהם יהיה ברור שמדובר בתאוצה ביחס לארץ , לא נטרח בדרך כלל לרשום זאת במפורש , ונסתפק בכתיבה : g = 10 m / s 2

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר