עמוד:79

10 . 4 התאוצה כגודל יחסי קשר ( 14 ) מבטא את מהירותו של גוף ביחס לגוף אחר . נפתח עתה ביטוי לתאוצתו של גוף ביחס לגוף אחר , שאף הוא מואץ ביחס לכביש . נדון במצב הבא : מכונית A נעה ימינה בתאוצה קבועה , a ביחס למערכת ייחוס s ה " צמודה " לכביש . מערכת ייחוס שנייה , , s' ' A s " צמודה " אל משאית B הנעה ימינה בתאוצה קבועה , a ביחס ל- s ( איור . ( 62 B s בתור דוגמה , רשמנו בשורות הראשונה , השנייה והשלישית של טבלה 10 ערכים אחדים של הזמן , של מהירות המכונית ביחס למערכת הכביש , v ושל מהירות משאית B ביחס למערכת הכביש , . v B s A s שימו לב , כדי שיהיה לכם קל לזכור ש- v נ 7 סמל מהירות של A ביחס ל- B ( ולא של B ביחס ל- ( A סדר האותיות A A B ו- B בסימון nnw לסדר הופעתן של האותיות במשפט "המהירות של A ביחס ל- . "B AB 1 לדוגמה : מהירות המשאית B ביחס : NMAJTDDDV B , A = B , s -v A , s = 2 ° -30 = ( -10 ) m / s כלומר אם מודדים את מהירות משאית B ביחס לציר מקום ה " צמוד " למכוני , מתקבלת התוצאה ( -10 ) מטר לשנייה , שמשמעותה : צופה במכונית JIN riNn A המשאית נעה אחורה , בקצב של 10 מטר בכל שנייה . טבלה : 10 מהירויותיהם ש > 1 JW כלי רכב ביח 0 למערכת הצמודה לכביש , ומהירותו >& האחד ( A ) ביחס לש ( י . ( B ) איור uii ) : 62 כלי רכב מואצים לאורך כביש יש 7

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר