עמוד:78

10 . 3 הסחירות כגודל יחסי נדון במצב הבא : מכונית B JTNWDI A נוסעות במהירות קבועה לאורך כביש ישר ( איור . ( 61 מערכת ייחוס S "צמודה" לכביש , ומערכת ייחוס S' "צמודה " למשאית . B הכיוונים החיוביים של שתי מערכות הייחוס זהים . מהיחיותיהן של מכוניות B-1 A ביחס לכביש ( מערכת ייחוס ( S הן : . v = 30 m / s ; v = 20 m / s DH / 7 פשטות , לא נציג פתרון כללי , אלא נבחן את תנועות המכוניות בפרק זמן מסוים , למשל . At = 3 s בפרק זמן זה מכוניות B-1 A העתיקו את מיקומן ביחס למערכת s בשיעור של 90 מטר ו- 60 מטר בהתאמה . לכן מכונית A העתיקה את מקומה ביחס למשאית B בשיעור של . Ax = 30 m לפיכך מהירות מכונית A כיחס למשאית B היא : אפשר לראות כי מתקיים הקשר : קשר זה נכון גם באופן כללי ( ולא רק בדוגמה המספרית שבחרנו . ( כלל הטרנספורמציה של גלילאו גליליי עבור מהירויות : כאשר שני גופים B-i A נעים במהירויות rmnnni v -1 v ביחס למערכת ייחוס , S ומערכת ייחוס S שכיוונה BS AS החיובי זהה לזה של מערכת s צמודה לגוף , B אזי המהירות של גוף . A * ו ביחס ^ ו * ? ו לגוף 1 ווו ו B ך J v * A | 3 V , נתונה 11 JU 1 על ידי : ' A B ובאופן דומה : איוו >>\ D ; 61 כלי וכב נוסעים לאורך כביש יש 7

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר