עמוד:76

נכתוב זאת כמסקנה : ה " שטח " התחום בין עקומת תאוצה-זמן בתנועה שוות-תאוצה לבין ציר הזמן מבטא את השינוי במהירות הגוף . באופן דומה לדרך שבה הראינו שהשטח התחום בין גרף מהיחת-זמן לבין ציר הזמן מבטא את העתק הגוף ( איורים , ( 32 נוכל להראות את המסקנה הבאה : המשמעות הגרפית של שינוי המהירות בגרף תאוצה-זמן : ה " שטח " התחום בין עקומת תאוצה-זמן כלשהי לבין ציר הזמן , בפרק זמן כלשהו , שווה לשינוי במהירות הגוף שחל בפרק הזמן הנדון . מציאת השינוי במהירותו של גוף על-פי גרף תאוצה-זמן - הלכה למעשה : אפשר למצוא את השינוי במהירות בשיטות דומות לאלה שפורטו בסעיף 5 . 4 ב . באיור 60 מוצגים הקשרים בין גרפי מקום-זמן , מהירות-זמן ותאוצה זמן . איוו : 60 קו 1 ווים בין הפתקציות הטונות ומתאוות ת 1 ועה לאורך קו יש 7

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר