עמוד:74

תאוצה ברגע 1 מוגדרת כגבול התאוצות הממוצעות מרגע t עד לרגע At wsxj , t + At שואף לאפס . כל תאוצה ממוצעת כזו מיוצגת על ידי שיפוע המיתר המתאים . נסרטט ( איור ( 57 כמה מיתרים עבור מרווחי זמן At שונים . אפשר לראות באיור כי כאשר At הולך וקטן , הנקודות על העקומה המחוברות על ידי מיתר הולכות ומתקרבות זו לזו , כלומר המיתרים הולכים ומתקרבים למשיק של העקומה ברגע x ושיפועי המיתרים הולכים ומתקרבים לשיפועו של המשיק לעקומה ברגע . t בגבול שבו At- > 0 שתי הנקודות על העקומה שמחוברות על ידי מיתר מתלכדות , והמיתר הופך למשיק לעקומת מהיחת-זמן . המשמעות הגרפית של התאוצה הרגעית : התאוצה הרגעית ברגע של גוף הנע לאורך קו ישר מיוצגת על ידי שיפוע המשיק לעקומת מהירות-זמן בנקודה ^ המתאימה . דוגמה : 15 קביעת התנהגות תאוצה של גוף על-פי גרף מהירות-זסן באיור 58 א מוצג גרף מהירות-זמן של גוף הנע לאורך קו ישר . מתי תאוצת הגוף גדולה יותר - ברגע 1 Nt = 2 s ברגע ? t = 3 . 5 s נמקו . פתרון : נסרטט משיקים לעקומת מהיחת-זמן המתאימים לרגעים t = 3 . 5 s-1 t = 2 s ( איור 58 ב . ( אפשר לראות כי שיפוע המשיק ברגע t = 3 . 5 s גדול מזה של המשיק ברגע pV . t = 2 s התאוצה ברגע t = 3 . 5 s גדולה יותר . איור : 58 תרשימי דוגמה 15 ו 9 תרתה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר