עמוד:72

9 . 1 תאוצה ממוצעת א . הגדרת המושג "תאוצה ממוצעת" הגדרת המושג "תאוצה ממוצעת " עבור תנועה כלשהי לאורך קו ישר : כאשר גוף נע לאורך קו ישר , ובפרק זמן At השינוי במהירותו הוא , Av אזי התאוצה הממוצעת , , I של הגוף בפרק הזמן הנדון מוגדרת כיחס בין השינוי במהירות לבין פרק הזמן שבו מתרחש השינוי . בשפה מתמטית : הערה : הקשר בין המושגים "תאוצה ממוצעת " ו " תאוצה בתנועה שוות-תאוצה : " כאשר התנועה היא שוות-תאוצה - ערך התאוצה הממוצעת אינו תלוי בפרק הזמן At שבו מחלקים את השינוי במהירות כלומר התאוצה קבועה , והיא מתלכדת עם המושג "התאוצה של הגוף " שאותה הגדרנו בסעיף . 6 . 1 ב . המשמעות הגרפית של התאוצה הממוצעת באיור 56 מסורטט גרף מהירות-זמן של גוף הנע בתנועה כלשהי לאורך קו ישר . ברגע זז הגוף נע במהירות , v וברגע 1 t 2 מהירותו . v באיור מסומנים הקטעים . Av-1 At . 9 פתקצ"ת תאוצה-זמן עד כה עסקנו בתנועות שבהן פונקצ"ת מהיחת-זמן לינארית , והגוף נע בתאוצה קבועה . נדון עתה בפונקציית מהירותזמן שאינה לינארית , ונפתח את המושגים "תאוצה ממוצעת תאוצה" , " רגעית " ו " פונקציית תאוצה-זמן . " איוו : 56 4 'ו פועו של מיתו נגרף סהירות-זמן מייצג תאוצה ססוצעת

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר