עמוד:71

דוגסה : 14 מפגש בין uiy גופים הנופלים חופשית כדור א נזרק אנכית מעלה מרגלי בניין שגובהו 70 m במהירות שגודלה . 30 m / s בו זמנית נזרק כדור ב מגובה גג הבניין אנכית מטה במהירות שגודלה . 5 m / s הניחו שהכדורים אינם מתנגשים , אלא חולפים זה ליד זה . א . כעביר כמה זמן מרגע זריקת שני הכדורים הם " ייפגשו " ( כלומר יימצאו באותו גובה ?( ב . היכן ייפגשו שני הכדורים ? ג . האם ברגע הפגישה בין הכדורים יהיה כדור א בדרכו מעלה או בדרכו מטה ? נמקו . פתרון -.נגדיר ציר y שראשיתו 0 בגובה הקרקע וכיוונו החיובי מצביע מעלה ( ראו איור . ( 55 נשתמש בנוסחה y = y + v t + - at 2 : ( 9 ) עבור כל אחד משני הכדורים 0 o א . נוסחת מקום-זמן של כדור א : נוסחת מקום-זמן של כדור ב : ברגע המפגש c המקום ( y ) של שני הכדורים שווה . נשווה , את האגפים הימניים של משוואות ( א ) ) -ו ב : ( ב . נחשב את מקומו של כדור א ברגע -. t = 2 s כלומר ברגע המפגש כדור א נמצא בנקודה ששיעורה y = 40 m במילים אחרות בגובה 40 מטר מעל הקרקע . ' תוכלו להציב t = 2 s בנוסחת מקום-זמן של כדור ב , ולהיווכח שגם הוא נמצא ברגע זה ב- = 40 m ץ , כנדרש . ג . נחשב את מהירותו של כדור א ברגע המפגש ( בעזרת נוסחה : (( 8 ' ) 2 = + 10 m / s v = v + at = > v = 30 + ( -10 ) 0 כיוון שמהירותו של כדור א ברגע המפגש חיובית - אנו מבינים שהוא נע עדיין כלפי מעלה . איוו : 55 חרובים הבעיה ש > דוגמה 14

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר