עמוד:69

דוגמה : 13 גוף מרק כלפי מעלה אדם זורק כדור אנכית מעלה במהירות שגודלה 30 מ \' ש . ' א . תוך כמה זמן מגיע הכדור לשיא הגובה ? ב . מהו שיא הגובה ? ג . תוך כמה זמן מרגע זריקתו חוזר הכדור לידיו של הזורק ? ד . סרטטו גרפי תאוצה-זמן , מהירות-זמן ומקום-זמן עבור פרק הזמן החל מרגע הזריקה עד שהכדור חוזר לידיו של הזורק . פתרון : לפניכם תרשים הבעיה : בחרנו ציר מקום , ץ , שראשיתו בנקודת הזריקה של הכדור וכיוונו החיובי מצביע מעלה . א . נשתמש בנוסחה ( 8 ' ) לתנועת הכדור מרגע התנתקות ! מידו של האדם עד הגיעו לשיא הגובה , שבו . v = 0 v = v + at ? 0 = 30 + ( -10 ) t = > t = 3 s o ב . נשתמש בנוסחה ( 9 ) לגבי תנועת הכדור מרגע היותו חופשי עד לרגע הגיעו לשיא הגובה . . A נשתמש בנוסחה ( 9 ) לגבי תנועת הכדור מרגע התנתקותו מידו של האדם עד לרגע חזרתו לנקודה שממנה נזרק , ששיעורה = 0 ץ . הפתרון DWYVO t = 0 לרגע זריקת הכדור ( שהרי גם ברגע זה . ( y = 0 הפתרון nwnv t = 6 s לרגע שבו הכדור 2 1 חזר לגובה שממנו הוא נזרק . היינו יכולים לחשב בנפרד את משך העלייה ואת משך הירידה ולחבר שני זמנים אלה , אך דרך פתרון זו מעט יותר מסורבלת , לכן לא נקטנו בה . איוו : 53 תרשים הבעיה של דוגמה 13

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר