עמוד:64

כאשר נערוך ניסויי מעבדה נשתמש בערך , 9 . 8 m / s אולם לצורך פתרון תרגילים נעגל אותו לערך : 10 m / s 2 g עיגלנו את הערך של g כי קל יותר לערוך חישובים עם הערך המעוגל . לדוגמה , כאשר גוף נופל חופשית ממנוחה , והכיוון החיובי של ציר ה-ץ מצביע מטה , אז ברגע 0 מהירותו היא , 0 כעבור שנייה אחת המהירות היא , 10 m / s כעבור שתי שניות , 20 m / s - כעבור שלוש שניות , 30 m / s - וכך הלאה . דוגמה שנייה : אם הכיוון החיובי של ציר y-n מצביע מעלה , וזורקים גוף אנכית מעלה במהירות TN 30 m / s כעבור שנייה המהירות היא , 20 m / s כעבור שתי שניות , 10 m / s וכעבור 3 שניות היא , 0 כלומר הגוף מגיע ברגע זה לשיא הגובה . כעבור שנייה נוספת מהירות הגוף היא , ( -10 ) m / s כלומר הגוף נע ברגע זה מטה . נדגיש כי בגלל אי תלות תאוצת הנפילה החופשית במשקל הגוף , שני גופים שונים במשקלם אשר ישוחררו מאותו גובה מעל הקרקע , יפגעו בקרקע בו זמנית ( אם התנועה היא אכן "נפילה חופשית (" ( איור . ( 48 נסכם : כאשר גוף נופל חופשית בקרבת הארץ אזי : א . תנועתו היא שוות-תאוצה . ב . תאוצתו אינה תלויה במשקלו ( כלומר היא זהה לכל הגופים . ( גודלה סמוך לפני הארץ . % = 9 . 8 m / s תנועת גוף שנזרק אנכית מעלה נקראת נפילה ( חופשית ) גם בשלב העלייה של הגוף . הסיבה היא שגוף הנזרק אנכית מעלה ונע בהשפעת כוח הכובד " נופל" לעומת גוף שהיה נזרק כלפי מעלה בתנאים של העדר כוח כובד , כלומר הוא נמצא בכל הרגעים > 0 ו : נמוך יותר , כמתואר באיור . 49 איור : 48 גופים 1 JIW משקל המשוחררים בו זמנית מאותו גובה ונופלים חופשית , מגיעים בו-זמנית לקרקע

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר