עמוד:61

המהירויות ברגעים השונים חושבו על-פי מהירויות ממוצעות ( שיטה זו אינה מאפשרת לחשב את המהירויות הרגעיות = 0-ב ו . (/ = 0 . 22 / ne מבחינת שיטת חישוב המהירויות , ערכי המהירויות ( טבלה ( 9 הם מקורבים אם התנועה אינה שוות-תאוצה , ואם התנועה היא שוות-תאוצה - הערכים מדויקים ברמה העקרונית - ראו תרגיל 74 ג (( 1 ) ( הם עלולים להיות לא מדויקים בגלל אי-ודאות במדידה . ( לדוגמה , המהירות / = 0 . 04 5-ב חושבה כך : ה . לפניכם גרף מהירות-זמן של תנועת הגוף : . 1 התאוצה קבועה כי גרף מהירות-זמן הוא לינארי . התאוצה שווה לשיפוע הגרף . נחשב אותה על-פי שתי הנקודות ( 0 . 19 s , 275 cm / s ) -1 ( 0 . 02 s , 75 cm / s ) הנמצאות על הקו : ז . אילו הגדיר התלמיד את ציר ה ^ בכיוון מנוגד - הסימן האלגברי של התאוצה היה משתנה ( הופך למינוס . ( הסבר : הסימנים האלגבריים של ההעתקים היו הופכים לשליליים וערכיהם המוחלטים של ההעתקים היו הולכים וגדלים . לכן הסימנים האלגבריים של המהירויות היו שליליים , וגם הערכים המוחלטים של המהירויות היו הולכים וגדלים , לכן ערכי התאוצה היו שליליים . איוו : 46 גוף מהירות-זמן של דוגמה 11

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר