עמוד:59

דוגמה : 11 חקירת תנועה על-פי עתי סקום כפונקציה של ערכי הזמן תלמיד הפיק תרשים עקבות של גוף נע . הוא הגדיר את הרגע שבו הגוף חלף באחת העקבות = 0-כ ן ( ברגע זה מהירות הגוף אינה בהכרח אפס , ( והוא הגדיר ציר מקום x בכיוון תנועת הגוף , כך שראשיתו נמצאת במקום שהגוף היה ברגע . / = 0 הוא מדד את מקומו של הגוף במרווחי זמן שווים . תוצאות המדידות רשומות בטבלה . 8 א . סרטטו , על-פי תוצאות המדידות , גרף מקום-זמן של תנועת הגוף . ב . קבעו , על-פי גרף מקום-זמן אם מהירות הגוף גדלה עם הזמן , קטנה או אינה משתנה . ג . כיצד אפשר היה לענות על סעיף ב על-פי תרשים העקבות ? ד . חשבו את מהירויות הגוף ברגעים השונים . ה . סרטטו גרף מהיתת-זמן של תנועת הגוף . ו . האם תאוצת הגוף קבועה ? אם לא - הסבירו מדוע . אם כן - הסבירו מדוע התאוצה קבועה , וחשבו את גודלה . ז . אילו הגדיר התלמיד את ציר ! ח ן ! בכיוון מנוגד לתנועת הגוף , האם הסימן האלגברי של התאוצה היה שונה ? נמקו . פתרון : א . לפניכם גרף מקום-זמן של תנועת הגוף : טבלה : 8 עוני זמן ומקום ובדוגמה 11

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר