עמוד:57

מאידך גיסא , שיפוע המיתר המחבר את B-iAnmp : m קטן משיפוע המשיק לעקומה בנקודה . B משמעות הדבר היא שהמהירות הממוצעת מ- prop t = 0 . 10 s-V / = 0 . 08 s מן המהירות הרגעית 1- = 0 . 10 - / לעומת זאת , אפשר לראות כי המיתר המחבר את הנקודות C-1 A מקביל בקירוב למשיק לעקומה בנקודה . B משמעות הדבר היא שהמהירות הממוצעת מרגע t = 0 . 08 s לרגע t = 0 . 12 s שווה בקירוב למהירות הרגעית . / = 0 . 10 S-J נכתוב מסקנה חשובה שיטת הערכה של מהירות רגעית : כאשר נתונים ערכי מקום של גוף כפונקציה של ערכי הזמן , כך שמרווח הזמן שווים , ורוצים לחשב את המהירות הרגעית ברגע מסוים , מחשבים את המהירות הממוצעת בפרק הזמן החל מהנקודה שלפני הרגע המסוים עד לנקודה שאחרי הרגע המסוים . תוצאת החישוב שווה בקירוב טוב למהירות הרגעית ברגע המסוים . נשתמש במסקנה זו ונחשב את המהירות הממוצעת בקטע המתאים : המהירות ברגע nn \ y 1 = 0 . 10 s בקירוב למהירות ממוצעת זו , כלומר 3 . 85-ל מטר לשנייה . בשיטה זו חישבנו את המהירויות ברגעים האחרים ( ראה טבלה , ( 7 פרט לרגע הראשון ( אין לנו מידע לגבי מקום הגוף בנקודת זמן קודמת ) ופרט לרגע האחרון ( אין לנו מידע לגבי מקום הגוף בנקודת זמן מאוחרת . ( איור : 43 גרף מקום-ז 0 ן של nvunn המוצגת נטנלה 6

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר