עמוד:56

mjvj . 7 ערכי מקום כפונקציה של הזסן שהתקבלו בניסוי נדון במצב המתואר להלן : תלמיד מפיק תרשים עקבות של גוף הנע לאורך קו ישר . לאחר שהוא מגדיר ציר x ותע t = o הוא כותב ערכים o של מקום הגוף כפונקציה של ערכי הזמן . התוצאות רשומות בטבלה 6 שלפניכם . תחילה נחשב ( באופן מקורב ) את המהירות ברגע . t = 0 . 10 s לא נוכל לחשב אותה בעזרת הגדרת המהירות הרגעית ( נוסחה , (( 6 ) כי אין לנו מידע אודות העתקי הגוף במרווחי זמן שהולכים וקטנים ללא גבול . כדי לפתח שיטה אופרטיבית נסרטט את גרף מקום-זמן של התנועה ( איור ( 43 על-פי טבלה . 6 על-פי רעיון הגדרת המהירות הרגעית כדאי לחשב מהירות ממוצעת בקטע קטן , כך שזו תשקף את המהירות הרגעית בנקודה . B השאלה באיזה קטע כדאי לבחור . נתבונן בגרף : אפשר לראות כי שיפוע המיתר המחבר את הנקודות in B גדול משיפוע המשיק לעקומה בנקודה . B משמעות הדבר היא שהמהירות הממוצעת מ- / = 0 . 12 s- > / = 0 . 10 s גדולה מן המהירות הרגעית . / = 0 . 10 cr nmxin : 6 nVno של מדידות

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר