עמוד:55

דוגמה : 10 מפגש בין שתי מכוניות משאית נוסעת על כביש ישר במהירות קבועה שגודלה . 12 m / s ברגע מסוים , יוצאת לדרכה מונית מנקודה הנמצאת במרחק ninND 36 m המשאית , ונוסעת בכיוון תנועתה של המשאית , בתאוצה קבועה של . 6 m / s מתי משיגה המונית את המשאית ? פתרון : איור 42 הוא תרשים הבעיה . בחרנו ציר מקום ai , שראשיתו בנקודה שממנה המונית יצאה לדרכה , ורגע t = 0 כאשר המונית יצאה לדרכה . נוסחת מקום-זמן של המשאית : נוסחת מקום-זמן של המונית : רגע המפגש הוא רגע / שעבורי : , N 1 ra x = x נשווה בין אגף ימין של קשר ( א ) עם אגף ימין של קשר ( ב . ( תתקבל משוואה עם נעלם { שהוא רגע המפגש : הפתרון t = ( -2 ) s אינו קביל כי נוסחה ( ב ) אינה מתארת את תנועת המונית לפני רגע . 1 = 0 לכן , כתשובה לשאלה נכתוב שהמונית השיגה את המשאית 6 שניות לאחר צאתה לדרך . איור ; 42 תרשים רנעיה ש > דוגמה 10

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר