עמוד:54

דוגמה : 9 תנועה שוות-תאוצה למקוטעין איור 41 הוא גרף מהיחת-זמן של רכבת הנוסעת על מסילה ישרה . א . ציינו מהם סוגי התנועה של הרכבת בקטעי התנועה השונים . נמקו את תשובותיכם . ב . חשבו את תאוצת הרכבת בקטעי התנועה השונים . . ; 1 חשבו את המרחק הכולל שהרכבת עוברת . פתרון : א . בקטע התנועה הראשון , מרגע t = 0 עד ת ע ny 1 : m 1 = 30 s הרכבת היא שוות-תאוצה , כי גרף מהיחת- ומן הוא לינארי . בקטע התנועה השני , מרגע / = 120 s vzi 1 vt = 30 s הרכבת נעה בתנועה שוות-מהיחת כי גרף מהיתת-זמן מקביל לציר הזמן . בקטע התנועה השלישי , מרגע r = 120 s עד רגע / = 130 s הרכבת נעה בתנועה שוות-תאוצה - הגרף לינארי . ב . אפשר לחשב את התאוצה באופן אלגברי , ואפשר לחשב אותה על-פי שיפוע הגרף . נבחר באפשרות השנייה . התאוצה בקטע התנועה הראשון : בקטע בתנועה השני התאוצה שווה לאפס ( שיפוע הגרף שווה לאפס . ( נחשב את התאוצה בקטע התנועה השלישי על-פי שיפוע הגרף : . A אפשר לחשב את המרחק שהרכבת עברה באופן אלגברי וגם על-פי הגרף . נחשב על-פי הגרף . העתק הרכבת שווה לשטח התחום בין העקומה לבין ציר הזמן . זהו שטח של טרפז שאורך בסיסו הגדול , 130 s אורך בסיסו הקטן , 90 s וגובהו : pnvnr ₪ ] x 3 n . 30 m / s A * = M ± ^ . 30 = 3 , 300 m כלומר הרכבת עוברת מרחק כולל של 3 , 300 מטר . איוו : 41 תרשים דוגמה 9

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר