עמוד:53

א . ביחס לכיוון ציר המקום שבחרנו , המהירויות חיוביות והן הולכות וקטנות , לכן התאוצה שלילית . נכתוב אפוא : . a = ( -5 ) m / s 2 המהירות ההתחלתית נתונה ביחידה , km / h ונמיר אותה ליחידה : m / s V 0 = 108 h ^ = 108 3 , ^ 600 s ^ = 30 m / s נשתמש בנוסחה , ( 8 ' ) ובעובדה שהסחירות הסופית היא אפס : v = v + at = > 0 = 30 + ( -5 ) t = > t = 6 s 0 ב . חישוב המרחק מתחילת הבלימה עד לעצירה : 2 6 = 90 m ( -5 ) x = o V \*& = > x = 0 + 30-6 + 1 2 ג . בדרך-כלל , לפני שנסרטט גרף , נציג את הנוסחה המתאימה . אולם במקרה הנדון קל לסרטט את הגרף . לכן נסתפק בשיקולים אלה : מדובר בתנועה שוות-תאוצה , לכן הגרף לינארי . בנוסף לכך התאוצה שלילית , לכן שיפוע הגרף שלילי . יתר על כן , אנו יודעים כי ברגע nn-nnn t = o היא , v = 30 m / s וברגע t = 6 s המהירות היא . v = 0 לכן איור 40 א הוא הגרף המבוקש . ד . אנו יודעים שעקומת מקום-זמן בתנועה שוות-תאוצה היא פרבולה . ברגע t = 0 מקום המכונית נבחר כ- x = 0 וברגע t = 6 s המכונית הגיעה לנקודה ששיעורה . x = 90 m ברגע זה המכונית נעצרת - מהירותה ' אפס . לכן המשיק לעקומה ברגע זה מקביל לציר הזמן , כלומר זו נקודת המקסימום של הפרבולה . הפרבולה מתוארת באיור 40 ב . איור : 40 ת ₪ נות לסעיפים ג ו-ד של דוגמה 8 איור : 39 חדשים הבעיה של דוגמה 8

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר