עמוד:52

המכונית יצאה לדרכה x = 0-מ ונעה כל הזמן באותו כיוון עד , x = 150 m-1 לכן היא נעה לאורך . 150 m 0 _ Ax 150-0 2 נחשב את המהירות הממוצעת על-פי הגדרתה : v = ? = 15 m / s At 10-0 ציינו כי בתנועה שוות-תאוצה ( ובתנועה שוות-תאוצה בלבד ) המהירות הממוצעת שווה גם לממוצע של המהירות התחילית והסופית . נחשב את המהירות הממוצעת גם בדרך זו : שתי התוצאות זהות , כנדרש . ד . נחשב את המרחק שהמכונית עוברת בחמש השניות הראשונות לתנועתה : 5 = 37 . 5 m 3 x = x + v Q t +- at = 0 + 0 + - 0 כלומר במחצית הראשונה של הזמן המכונית עברה פחות ממחצית הדרך הכוללת ( שחושבה בסעיף ב . ( הסיבה לכך היא שככל שהזמן מתקדם המכונית נוסעת יותר ויותר מהר . לכן 5-ב השניות האחרונות לתנועתה המכונית עברה מרחק גדול מאשר 5-ב השניות הראשונות . ה . נחשב את מהירות המכונית ברגע שעברה 75 מטר : 75 ^ v 12 = ± 72-3-75 = ± 21 . 21 m / s 3 v = v 0 + 2 aAx = > v = 0 + 2 בחרנו את כיוון התנועה כחיובי , לכן רק הפתרון החיובי קביל . . 1 נחשב במשך כמה זמן המכונית חולפת על פני 24 המטרים הראשונים : הגדרנו שהתנועה מתחילה ברגע , / = 0 לכן בתנאים אלה רק הפתרון החיובי קביל . המכונית חולפת על פני 24 המטרים הראשונים במשך 4 השניות הראשונות לתנועתה . דוגסה : 8 האטת מכו ^ ת לאורך כביש ישר מכונית נוסעת במהירות של / 77 / . 7 108 km / h מרגע מסוים היא מאיטה בקצב קבוע של . 5 m / s א . כמה זמן נמשכת ההאטה עד לעצירה ? ב . מהו המרחק מתחילת ההאטה עד לעצירה ? ג . סרטטו גרף מהירות-זמן מתחילת ההאטה עד לעצירה . ד . סרטטו גרף מקום-זמן מתחילת ההאטה עד לעצירה . פתרון : איור 39 הוא תרשים הבעיה . הגדרנו ציר מקום , , x וכן רגע t = o כמתואר באיור .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר