עמוד:48

6 . 3 פיתוח נוסחאות לתנועה ₪ ות-תאוצה א . פונקצ"ת סהירות-זסן נדון במצב הבא : גוף נע לאורך קו ישר בתאוצה קבועה . a ברגע r Q הגוף נמצאו בנקודה ששיעורה . v lnrpnDi x ברגע כלשהו 0 ' 0 / מהירות הגוף מסומנת באות ^ לפניכם תרשים הבעיה . נכתוב ביטוי לתאוצת הגוף על-סמך הגדרת התאוצה , כשזו מיושמת למרווח הזמן מ- t עד לרגע כלשהו . / n מקשר זה נקבל : במקרים שבהם נוכל לבחור , t = 0 נכתוב את נוסחה ( 8 ) בצורה : נוסחה זו מתארת את מהירות הגוף כפונקציה של הזמן , כלומר זו נוסחת מהירות-זמן לתנועה שוות-תאוצה . הערות : . 1 משמעות נוסחה : ( 8 ' ) המהירות ברגע כלשהו שווה לסכום של המהירות v שהיתה לגוף ברגע , t = 0 ושל תוספת 0 0 המהירות מאז at HVODDH . at - מייצגת את תוספת המהירות כי a הוא תוספת המהירות בשנייה אחת , לכן at מייצג את תוספת המהירות כעבור / שניות . . 2 הגדלים DD / -1 V משתנים , והגדלים a-1 v הם קבועים . 0 . 3 כאשר מציבים בקשר a = 0 ( 8 ) מקבלים nn . v = v אכן מתאים לתנועה שוות-מהירות . 0 על-פי קשר ( 8 ' ) העקומה המתארת את v כפונקציה של ו ( כלומר עקומת מהירות-זמן ) היא קו ישר ( איור . ( 35 איור : 35 גוף סהיוות-ומן לתנועה rmxn-nuu איוו : 34 תושים הבעיה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר